Meny

Göteborg Konst – nyinköp 2016

Från den 1 mars – 31 maj 2017 presenterades här de inköp av konst som Göteborg Konst gjort under 2016.

Utställningen Göteborgarnas Konst visade det senaste årets inköp till stadens konstsamling. Syftet med inköpen är att placera ut verken på Göteborgs kommunala arbetsplatser. Utplaceringen i offentliga rum och på arbetsplatser ger medborgarna en möjlighet att möta konst i vardagen. För varje plats väljs specifika verk ut – en konstkollektion som ställs samman med tanke på platsen, arkitekturen och verksamhetens förutsättningar.

80 nya konstverk
Under 2016 köptes det in 80 nya konstverk av 63 konstnärer. Budget för inköpen var 800 000 kr. Genom inköp från stadens gallerier berikas samlingen månadsvis med nya verk och yrkesverksamma konstnärer, galleri- och utställningsverksamheter stöttas och därmed i förlängningen stadens konstliv. Ansvariga för inköpen 2016 var intendent och konsttekniker från Göteborg Konst samt de konstnärliga rådgivarna Maria Kristofersson, Oscar Ramos, Johanna Adebäck och Stefan Ceder.

Vill du veta mer om vår samling? Läs här!