Göteborg Konst – filarkiv

Jim Berggren

Halva 0429 B © Jim Berggren/BUS 2015, irisutskrift, 41 x 54 cm

Här samlar vi  information om vår verksamhet, filer, dokument med mera som kan laddas ner.