Från tanke till offentligt verk

Ett konstverk från tanke till invigning

Varje projekt har olika förutsättningar, men det finns en övergripande process där Göteborg Konst har en rådgivande och stödjande roll. Har du frågor om 1%-regeln? Kontakta oss här.

Så här kan processen se ut vid tillkomsten av ett nytt konstverk.

 1. 1

  Du tar kontakt med Göteborg Konst.

  Som beställare presenterar du platsen, en budget tillsammans med en tidsplan samt en lämplig arbetsgrupp som ska arbeta med projektet.

 2. 2

  Arbetet sätter igång

  Vi börjar med ett inledande informationsmöte, därefter bokar vi in arbetsmöten tillsammans med olika aktörer inom projektet.

 3. 3

  Vi pratar oss samman

  Tillsammans med dig utvecklar vi förutsättningarna för en konstgestaltning.

 4. 4

  Formell beställning

  När specifikationen är klar gör du en formell beställning till Göteborg Konst

 5. 5

  Underlag för upphandling

  I samråd med dig formulerar Göteborg Konst underlag för upphandling.

 6. 6

  Göteborg Konst utser en konstkonsult

  Konsulten har en konstnärlig eller konstvetenskaplig utbildning, arbetar aktivt inom konstvärlden och har stor erfarenhet av konstgestaltning. Projektet står för kostnaden. Konstkonsulten ansvarar för hela processen tillsammans med Göteborg Konst, från val och upphandling av konstnär till invigning.

 7. 7

  Förslag på konstnärer

  Konstkonsulten sammanställer och presenterar förslag till konstnärer för arbetsgruppen. Arbetsgruppen beslutar om vilka konstnärer som väljs ut för skissuppdrag. Observera att konstnärerna bör ha tre månaders skisstid.

 8. 8

  Presentation av skisser och val av konstnär och verk

  Arbetsgruppen granskar de olika skissförslagen så att de fungerar inom byggprojektet och beslutar vilken konstnär som tilldelas uppdraget.

 9. 9

  Dags att skriva kontrakt med konstnären

  Kontraktet ska beskriva verket och dess utformning. Det ska också finnas en tidsplan med slutdatum för färdigställande av verket och en kostnadsram.

 10. 10

  Genomförande av projektet

  Konstnären ansvarar för att projektet sker inom avtalet. Konstkonsulten stämmer löpande av praktiska, konstnärliga och ekonomiska frågor. Göteborg Konst återkopplar med de övriga i arbetsgruppen.

 11. 11

  Slutbesiktning

  När konstverket är på plats ska det besiktigas av beställaren, Göteborg Konst och konstnären. Information om material, teknik, montering, skötselanvisningar, underhåll och fakta om verket ska sammanfattas i ett protokoll.

 12. 12

  Garantibesiktning

  Mellan konstnären och beställaren bestäms en garantitid. När garantitiden har löpt ut genomförs en gemensam besiktning av beställaren, projektledaren och konstnären.

 13. 13

  Bandet klipps

  och Göteborg har fått ännu ett nytt konstverk.