OPEN CALL – Sök konstgestaltningsuppdrag av innergård i bostadsområde vid Skottårsgatan, Kortedala

 

Bostadsbolaget bjuder i samarbete med Göteborg Konst in till upphandling avseende konstgestaltning av innergård i bostadsområde vid Skottårsgatan, Kortedala.

Uppdraget avser en permanent konstgestaltning som utgår från platsens villkor.
Den avgränsade parkliknande platsen som är utsedd för konstgestaltningen ligger inbäddad i ett bostadsområde som är omgärdat av större och mindre lägenhetsbyggnader. Runt om finns större öppna grönytor vilket innebär blickfång från flera håll.

Platsen är öppen för tolkning och ingrepp. Den kan hanteras som utställningsrum, en plats för kontemplation och umgänge, eller som en passage till och från sin hemmamiljö. Konstgestaltningen kan beröra aktuella frågor men ska samtidigt verka stimulerande för de som vistas i området över lång tid.

Tre konstnärer kommer få skissuppdrag. Preliminär skisstid beräknas löpa cirka ca 10 veckor, från september till november. Skissarvode är 35 000 exklusive moms. Produktionstid för vinnande skiss beräknas löpa mellan december 2018 – maj 2019. Konstgestaltningen ska vara leveransklar senast 1 juni 2019.

Uppdraget ska kunna genomföras inom en kostnadsram av högst 600 000 kronor exklusive moms.

Obs! Deadline för ansökan i Visma har passerat

Länk till upphandlingen i Visma

FAQ – Upphandling av offentlig konst