Vanna Bowles gestaltar gångstråk i nytt bostadsområde på Lindholmen

Skisser av Vanna Bowles för gångstråket vid Lindholmshamnen, 2018. Foto: Konstnären

”Orädd resa” är titeln på den konstgestaltning som konstnären Vanna Bowles skall förverkliga för bostadsområdet Lindholmshamnen som  väntas stå klart senast 2022. Konstgestaltningen syftar till att aktivera huvudgångstråket i bostadsområdet som sträcker sig från Maskinparkens förskola i öst till Lindholmen Science Play i väst. Den visuella konstgestaltningen är tänkt att väcka nyfikenhet och förhöja upplevelsen av promenadsträckan som framför allt många barn och unga kommer använda dagligen. För Bowles handlar dock skulpturtrion ”Orädd resa” lika mycket om den mentala resan, liksom den fysiskt kroppsliga förvandlingen, man gör när man går från att vara barn till att bli ungdom.

Att befinna sig i metamorfos, att vara i ett upplevt mentalt och fysiskt tillstånd av mittemellan, är ett ämne som Bowles återkommande undersöker i sin konstnärliga praktik. I hennes bildvärld flyter natur och kultur ihop och blir bitvis surrealistisk. En värld som ibland blir skrämmande i sin träffsäkra illustration av mänsklig sårbarhet och utsatthet, men framförallt är den förtrollande och öppen för tolkning. Bowles arbetar med teckning, skulptur, fotografi, installation och performance. Oavsett teknik eller motiv har materialen hon väljer alltid en inneboende skörhet som förstärker en känsla av alltings flyktighet.

Vanna Bowles i sin ateljé. Foto: Dorothy Ann Bøhler.

Vanna Bowles
(f. 1974) kommer från Göteborg men bor och är verkar numera i Oslo, Norge. Hon är utbildad vid Statens Kunstakademi i Oslo och Universität der Künste i Berlin. Bowles presenterade tidigare i år soloutställningen ”Allt är bra” på Halmstad konsthall och har vid ett flertal tillfällen ställt ut på gallerier i Sverige, senast på Galleri Thomassen i Göteborg under våren 2017.  2016 fick hon 10-årigt arbetsstipendium från Norska Kulturrådet. www.vannabowles.com

Uppdraget med konstnärlig gestaltning formulerades av Göteborg Konst och Norra Älvstranden Utveckling AB i samverkan med ett konsortium av kommunala och privata fastighetsägare.

”A Line” – Judith Hopf skapar ordning av kaos i platsanpassat konstverk vid Scandinavium

Ett spännande verk har precis färdigställts i centrala Göteborg:  ”A Line” är placerad ovanför och nedanför trappartiet utanför Scandinaviums entré. Verket har utförts av den tyska konstnären Judith Hopf i ett samarbete med Florian Zeyfang och består av en orange linje som ser ut att vara ritad i ett enda svep. Markmålningen utgår från Scandinaviums ursprungliga kulör och mönstret som bildas kan till exempel föreställa en ishockeyspelare eller publik som jublar, vilket är fritt för egen tolkning. Konstverket, som beskrivs som komplext och lekfullt, knyter därmed an till ishockey- och musikevenemangen som äger rum i Scandinavium. Fortsätt läsa ””A Line” – Judith Hopf skapar ordning av kaos i platsanpassat konstverk vid Scandinavium”