Meny
”Kraftverk” © Ola Åstrand/BUS 2014, serigrafi, 59 x 74,5 cm, 2013
Bild: ”Kraftverk” © Ola Åstrand/BUS 2014, serigrafi, 59 x 74,5 cm, 2013

Välkommen till Göteborg Konst

Göteborg Konst är det självklara navet för ett blomstrande konst- och kulturliv i staden. Tack vare kunskap och kontakter i konstlivet har vi byggt upp en kompetens som både medborgare och konstaktörer har glädje av.
 Vi ser oss som en resurs för alla förvaltningar och bolag i Göteborg som behöver hjälp, stöd och råd i frågor om konst. Genom att samarbeta med både lokala, regionala, nationella och internationella aktörer är vi förankrade både i vår närmiljö och samtidskonsten i stort.

Våra ansvarsområden

Vi ansvarar för stadens konstsamling med över 7 000 konstverk som har placerats ut på olika arbetsplatser och offentliga platser. Under 2013 tog vi även över ansvaret för drygt 2 000 konstverk som under åren köpts in till stadens äldreboenden av dåvarande MedicHus. Vi arbetar också med 1%-regeln, en regel som i korthet innebär att 1 procent av byggkostnaden avsätts till konst. Ett beslut som togs i Kommunfullmäktige, januari 2013.

I vårt arbete ingår dessutom Charles Felix Lindbergs donationsfond, en fond som sedan 1909 försett staden med många konstverk och Per och Alma Olssons grundskolefond, som sedan 1930 har försett stadens skolor med konst.

Vidare ansvarar vi sedan några år för kommunens gemensamma konstregister. Där registrerar stadens bolag och förvaltningar som har ett eget konstinnehav sina konstverk. I uppdraget ingick även att inventera och registrera konsten i Göteborgs alla grundskolor. Konst som till största delen köpts in av Göteborgs Allmänna Skolstyrelse.

Organisation

Göteborg Konst är en enhet inom avdelningen Fri Konst och Kultur på Göteborgs Stads kulturförvaltning. Vi arbetar på uppdrag av ett politiskt utskott. Det betyder att verksamheten styrs utifrån mål och riktlinjer som kommunen har lagt som helhet.
 Styrelse för verksamheten är Utskottet Göteborg Konst som består av sju ledamöter från Kulturnämnden.

I vårt filarkiv hittar du information och dokument om vår verksamhet

Här finns vi

Vi finns i Klippan på Sockerbruket 2 med Röda Sten och Älvsborgsbron som grannar. Här arbetar en enhetschef, en intendent, en konstarkivarie/webbredaktör, två projektsamordnare och två konsttekniker.