Meny
 

UT MED KONSTEN!

Omslagsbild_3

 

Under hösten presenterar Göteborg Konst utställningen Ut med konsten! på Stadsbiblioteket. I 70 år har Göteborgs Stad köpt in konstverk för att placeras ut och visas på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av närmare nio tusen konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram tills idag. Genom samlingen får allmänhet och personal en möjlighet att möta konst i sin vardag. Utställningen visar ett urval av konstverk ur samlingen med omgivande program.

 

Konsten en viktig del av samhället

Ett konstverk från samlingen möter betraktaren i sin direkta vardag, i en levande miljö och i ett sammanhang där en konstupplevelse bara är en bland andra upplevelser. Att placera konst i offentliga miljöer vilar på en demokratisk övertygelse om att konsten är en viktig del av samhället och att den ska vara tillgänglig för alla. Att samlingen ska väcka intresse för konst generellt, betyder inte att konsten ska vara lättillgänglig. Konst är inte en dekoration. Genom att medvetet visa en mångfald av konstnärliga uttryck, från olika tidsperioder, av konstnärer med olika bakgrund och förhållningssätt så öppnar samlingen upp för konstens många röster.

Inköp

Inköp till samlingen sker genom att två konstnärer under ett år får i uppdrag att regelbundet besöka stadens utställningar och fungera som rådgivare. Samlingen har därmed inte formats med en tanke på att representera de stora strömningarna inom konsten från en viss tid eller för visa de konstnärskap som varit mest framträdande. I stället ger samlingen en bred bild av Göteborgs mångfacetterade konstliv och de konstnärskap som visats under åren.

Olika tiders konstnärliga uttryck

Naturligtvis finns det avtryck av de stora konstströmningar som varit rådande under en viss tid: från Göteborgskolorismen, 1960- och 70-talets socialt och politiskt inriktade konst, 80-talets vurm för det expressiva och abstrakta uttrycket, via 90-talets intresse för identitetsfrågor och det fotografiska mediets definitiva inträde på konstscenen, till 00-talets ofta idébaserade hållning och nutidens stora variationsrikedom.

Val av konstkollektioner

För varje arbetsplats sammanställs ett urval av konstverk från samlingen med tanke på platsen, arkitekturen och verksamhetens förutsättningar. I dag finns konstverk utplacerade på ca 350 arbetsplatser runtom i staden: i allt från ett väntrum på en ungdomsmottagning, en korridor på ett äldreboende, en lokal på ett stadsdelshus, till ett läsrum på ett bibliotek. Konsten speglar samtiden genom att engagera, problematisera, diskutera, och ibland provocera. I mötet med ett konstverk får betraktaren en upplevelse som kan ge upphov till känslor, tankar, associationer som kan öppna upp för samtal med andra eller skapa nya infallsvinklar och perspektiv.

Publikation

I samband med öppningen av utställningen lanseras en publikation, i vilken skribenter och poeter fått i uppdrag att fritt reflektera och associera kring ett konstverk ur samlingen. Tanken är att betona det subjektiva mötet med konsten och visa vad det kan innebära att tolka och associera kring konst. Det finns inget rätt eller fel. Hur ett konstverk tolkas påverkas av i hög grad av betraktarens tidigare erfarenheter, den rådande sinnesstämningen och det sammanhang det visas i.

Publikationen inleds med ett förord av Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova samt tre personliga essäer av Björn Fredlund, Henriette Ousbäck och Stina Oscarson.

Texter om konstverk av:
Helena Eriksson om Fernand Léger, Jenny Wrangborg om Brita Larson, Sara Hallström om Olle Baertling, Felicia Mulinari om Kumi Sugai, Mauritz Tistelö om Ida Isakson-Sillén, Göran Dahlberg om Thea Ekström, Fanna Ndow Norrby om John Wipp, UKON om Lenke Rothman, Jörgen Lind om Torbjörn Nolkrantz, Clemens Altgård om Kerstin Olsson, Johannes Heldén om Helene Billgren, Khasayar Naderehvandi om Jarl Hammarberg, Ann-Marie Tung Hermelin om Sue Huang, Fernando Sanchez och Pascual Sisto, Gro Dahle om Torsten Hylander och László Sall om Christina Reenberg Jensen

Publikationen kommer att delas ut kostnadsfritt i utställningshallen.

Introduktionsfilm

Här kan du också se en introduktionsfilm (länk till Vimeo) som ger en inblick i hur konsten placeras ut och visas i offentliga rum. Filmen kommer även visas under utställningen på Stadsbiblioteket. Filmen finns nu även textad på svenska och engelska – Länk till svensktextad version av filmen ”Ut med konsten”. – Link to the film ”Get Art Out!” with english subtitles (Vimeo).

Vernissage

Utställningen öppnar med vernissage den 6 september 2017 kl. 14:00
Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova inviger utställningen.
Invigningen hålls i Stadsbibliotekets utställningslokal. Fri entré!

Stadsbiblioteket har öppet kl. 9.00 – 21.00 under vernissagedagen.

Föreläsning

”Mellan provinsialism och internationalism – Konsten i Göteborg under 70 år”.
Fil.dr Kristoffer Arvidsson, forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum, föreläser om konsten i Göteborg under 70 år, från Göteborgskolorismens fortsättning på 1940-talet, Endre Nemes och den abstrakta konsten på 1950-talet, 1960-talets experiment, 1970-talets politiska och feministiska konst till 1980-talets underground och 1990-talets relationella estetik. Under perioden finns en spänning mellan en stark lokal identitet och en vilja att tillhöra ett internationellt avantgarde.

Tid: Torsdagen den 7 september, kl. 18-19
Plats: Trappan, Göteborgs Stadsbibliotek. Fri entré!

För frågor kring utställningen

Angelica Olsson, intendent, angelica.olsson@kultur.goteborg.se, 031-368 32 61

Pressrelease
http://www.mynewsdesk.com/se/frikonstochkultur/pressreleases/ut-med-konsten-1934733