Meny
 

Göteborg Konst presenterar »Konstinköp till samlingen 2017«

Osborne Macharia, fotografi ur serien Magadi, inköpt 2017 från Konsthallen Blå Stället

Varmt välkomna att ta del av webbaserade utställningen som visas från och med den 1 mars 2018 på www.goteborgkonst.se

I 70 år har Göteborgs Stad köpt in konstverk för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av närmare nio tusen konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram tills idag. Genom samlingen får allmänhet och personal en möjlighet att möta konst i sin vardag och i dagsläget finns konstverk utplacerade i ca 350 verksamheter runtom i staden. I allt från ett väntrum på en ungdomsmottagning, en korridor på ett äldreboende, till ett mottagningsrum på en psykologmottagning eller ett läsrum på ett bibliotek.

Inköp till samlingen sker genom att två konstnärer under ett år får i uppdrag att regelbundet besöka stadens utställningar och fungera som rådgivare. Samlingen har därmed inte formats med en tanke på att representera de stora strömningarna inom konsten från en viss tid eller för visa de konstnärskap som varit mest framträdande. I stället ger samlingen en bred bild av Göteborgs mångfacetterade konstliv och de konstnärskap som visats under åren.

Budget för inköpen var 800 000 kronor och under 2017 köptes åttio konstverk in av totalt sextiotvå konstnärer. Genom inköp från stadens gallerier berikas samlingen månadsvis med nya verk och yrkesverksamma konstnärer, galleri- och utställningsverksamheter stöttas och därmed i förlängningen stadens konstliv. Ansvariga för inköpen 2017 var intendent och konsttekniker från Göteborg Konst samt konstnärerna Johanna Adebäck, Johan Zetterquist och Dorna Aslanzadeh.

Presskontakt
Angelica Olsson, Intendent,
angelica.olsson@kultur.goteborg.se, 031-368 32 61