Meny
 

”En vinge rörde mitt hår” – Tre permanenta Ekoskulpturer till Bergskristallparken

© ”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson, 2017, Skulptur 1: Skulpturen rymmer bon för vilda solitära bin som är viktiga för pollineringen av grödor. © Foto: Pia König, 2017

Bergskristallparken i norra Tynnered har fått tre permanenta skulpturer som kommer att glädja alla besökare till parken, inklusive fåglar och insekter, vars bon är integrerade i skulpturerna.

Konstverket ”En vinge rörde mitt hår” av Ulrika Jansson, består av tre skulpturer i trä med integrerad belysning som erbjuder bostäder åt fladdermöss, fåglar och insekter. Skulpturerna har hämtar sitt utseende från klockstapeln på den närliggande Grevegårdens kyrka. Klockstapeln tycks ha multiplicerat sig och förgrenat sig ut i parken, där de fyller en annan funktion än att med kyrkklockans ljud kalla till gudstjänst.

”På ett mer lågmält sätt lockar konstverken oss att se de varelser i vår omgivning som vi delar livsmiljö med. Efter mörkrets inbrott tycks skulpturerna själva leva upp när belysningen tänds inne i husen. Fönstren är vända mot en annan skulptur och de tycks rikta blicken mot varandra, men ingen tittar rakt på den andre. Skulpturernas blickar bildar en triangel av ljus på platsen som skapar en rörelse och en mystisk och samtidigt rogivande stämning på platsen.

Allt på jorden består av nätverk där människan är en likvärdig del av ekosystemen och helt beroende av andra arter. Kanske är den insikten en samtida andlighet som är lika viktig för oss att knyta an till som religion är för många människor. Vi lever alla under samma livsvillkor på den här planeten och för vår framtida överlevnad behöver vi utforma våra mänskliga samhällen så att de samtidigt gynnar våra medvarelser.”

/Ulrika Jansson

Skulptur 1: Skulpturen rymmer bon för vilda solitära bin som är viktiga för pollineringen av våra grödor. Solitära bin bildar inte samhällen, utan varje hona lägger ägg i en egen hålighet. Det finns 287 arter i Sverige varav 87 är rödlistade och de är helt ofarliga för människor. Dessa insekter har svårt att hitta boplats och mat på välklippta gräsmattor och i parker rensade på gamla träd.

Skulptur 2: Den här skulpturen rymmer liggande bon för tornseglare och stående holkar för starar. Båda bor gärna i kolonier och kan därför häcka bredvid varandra. Tornseglaren och staren har minskat kraftigt de senaste 30 åren och kategoriseras i Artdatabankens rödlista som sårbara (VU) på grund av brist på boplatser och möjlighet att hitta föda.

Skulptur 3:  Den tredje skulpturen rymmer bon för fladdermöss, liggande bon för tornseglare och stående holkar för starar. I Sverige finns 19 fridlysta fladdermusarter varav åtta är rödlistade. Fladdermöss gör stor nytta genom att äta skadegörande insekter och myggor. Deras bostäder har minskat kraftigt i antal när grönområden bebyggts och genom att nybyggd arkitektur, till skillnad från äldre trähus, inte rymmer håligheter där djur kan bygga bo.

Skulpturerna är finansierade av Charles Felix Lindbergs donationsfond och invigs i januari 2018.

 

 

©”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson, 2017, © Foto: Pia Köning, 2017
©”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson, 2017, © Foto: Pia Köning, 2017
©”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson, 2017, © Foto: Pia Köning, 2017