”En vinge rörde mitt hår” – Tre permanenta skulpturer till Bergskristallparken

 

”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson/Bildupphovsrätt, 2018, Skulptur 1: Skulpturen rymmer bon för vilda solitära bin som är viktiga för pollineringen av grödor. © Foto: Konstnären, 2017

Konstnären Ulrika Janssons verk ”En vinge rörde mitt hår”, i Bergkristallsparken, Tynnered, är nu invigt. (Klicka här för karta).

Ett trettiotal personer hade trots vädret samlats på eftermiddagen onsdag den
31 januari 2018 för att delta i invigningen av detta nya konstverk som bekostats av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

Invigningstalare var Lars Edmar, ordförande i utskottet Göteborg Konst och ordförande Cecilia Dalman Eek från Park- och naturnämnden. Konstnären Ulrika Jansson berättade lite om sina tankar kring verket och Inger Skogsberg som låg bakom den motion som resulterade i konstverket berättade kort om hur det kom sig att hon tyckte denna plats var i behov av ny konst.

Utöver politiker och tjänstemän deltog även två klasser från fritidsskolan som höjde stämningen med sin närvaro.

Läs mer om konstverket här.

Bild från invigningen av konstverk, Bergkristallparken, Tynnered, Göteborg den 31 januari, 2018.
Från invigningen av konstverket. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Bild från invigningen av konstverk, Bergkristallparken, Tynnered, Göteborg den 31 januari, 2018.Cecilia Borgström-Fälth, Göteborg Konst, Lars Edmar och Cecilia Dalman Eek. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018