Offentlig Konst

Offentlig konst kommer kan ta många olika uttryck oftast beroende på när konstverket skapades. Varje tid har sina uttryck och ideal. I Göteborg finns ett stort antal offentliga konstverk, de äldsta över 100 år gamla. Alla dessa konstverk som placerats i vårt offentliga rum bär en berättelse om vår gemensamma historia.

Några av Göteborgs mest folkkära landmärken är konstverk, till exempel Poseidon av Carl Milles eller Karl IX:s ryttarstaty av John Börjesson, mer känd som Kopparmärra.

En period då den offentliga konsten började ta signifikant plats nationellt är den som beskrivs som det svenska folkhemmets uppbyggnad, framförallt 1930-50-tal då många bostadsområden byggdes. Offentliga skulpturer i anslutning till bostadsområden och torg bidrog till att höja statusen på dessa.

Konst kan beröra, stimulera, oroa eller mana till eftertanke och har i första hand en funktion att vara just konst. Den kan ge identitet och särprägel åt den plats där den är placerad, ibland åt en hel stad. Konst i stadsrummet möter oss i vår vardag och oavsett vilka vi är och hur våra liv ser ut.

Arbetet med offentlig konst utgår från en idé om ett demokratiskt samhälle. Man har sedan länge insett konstens förmåga att skapa perspektiv, reflektion och gemenskaper i samhället. Där av kommer idén om en offentligt finansierad konst. Att placera den i stadsrummet är att tillgängliggöra konsten för fler. Därför är det viktigt att även den offentliga konsten får uppröra, vara angelägen och ställa vår världsbild på ända.