Meny
 

Aktuellt

 1. ”En vinge rörde mitt hår” – Tre permanenta Ekoskulpturer till Bergskristallparken

  © ”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson, 2017, Skulptur 1: Skulpturen rymmer bon för vilda solitära bin som är viktiga för pollineringen av grödor. © Foto: Pia König, 2017

  Bergskristallparken i norra Tynnered har fått tre permanenta skulpturer som kommer att glädja alla besökare till parken, inklusive fåglar och insekter, vars bon är integrerade i skulpturerna.

  Konstverket ”En vinge rörde mitt hår” av Ulrika Jansson, består av tre skulpturer i trä med integrerad belysning som erbjuder bostäder åt fladdermöss, fåglar och insekter. Skulpturerna har hämtar sitt utseende från klockstapeln på den närliggande Grevegårdens kyrka. Klockstapeln tycks ha multiplicerat sig och förgrenat sig ut i parken, där de fyller en annan funktion än att med kyrkklockans ljud kalla till gudstjänst.

  ”På ett mer lågmält sätt lockar konstverken oss att se de varelser i vår omgivning som vi delar livsmiljö med. Efter mörkrets inbrott tycks skulpturerna själva leva upp när belysningen tänds inne i husen. Fönstren är vända mot en annan skulptur och de tycks rikta blicken mot varandra, men ingen tittar rakt på den andre. Skulpturernas blickar bildar en triangel av ljus på platsen som skapar en rörelse och en mystisk och samtidigt rogivande stämning på platsen.

  Allt på jorden består av nätverk där människan är en likvärdig del av ekosystemen och helt beroende av andra arter. Kanske är den insikten en samtida andlighet som är lika viktig för oss att knyta an till som religion är för många människor. Vi lever alla under samma livsvillkor på den här planeten och för vår framtida överlevnad behöver vi utforma våra mänskliga samhällen så att de samtidigt gynnar våra medvarelser.”

  /Ulrika Jansson

  Skulptur 1: Skulpturen rymmer bon för vilda solitära bin som är viktiga för pollineringen av våra grödor. Solitära bin bildar inte samhällen, utan varje hona lägger ägg i en egen hålighet. Det finns 287 arter i Sverige varav 87 är rödlistade och de är helt ofarliga för människor. Dessa insekter har svårt att hitta boplats och mat på välklippta gräsmattor och i parker rensade på gamla träd.

  Skulptur 2: Den här skulpturen rymmer liggande bon för tornseglare och stående holkar för starar. Båda bor gärna i kolonier och kan därför häcka bredvid varandra. Tornseglaren och staren har minskat kraftigt de senaste 30 åren och kategoriseras i Artdatabankens rödlista som sårbara (VU) på grund av brist på boplatser och möjlighet att hitta föda.

  Skulptur 3:  Den tredje skulpturen rymmer bon för fladdermöss, liggande bon för tornseglare och stående holkar för starar. I Sverige finns 19 fridlysta fladdermusarter varav åtta är rödlistade. Fladdermöss gör stor nytta genom att äta skadegörande insekter och myggor. Deras bostäder har minskat kraftigt i antal när grönområden bebyggts och genom att nybyggd arkitektur, till skillnad från äldre trähus, inte rymmer håligheter där djur kan bygga bo.

  Skulpturerna är finansierade av Charles Felix Lindbergs donationsfond och invigs i januari 2018.

   

   

  ©”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson, 2017, © Foto: Pia Köning, 2017
  ©”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson, 2017, © Foto: Pia Köning, 2017
  ©”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson, 2017, © Foto: Pia Köning, 2017
 2. Motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond

  Detalj av Ralph Lundquist skulptur Gemenskap i Slottsskogen, Göteborg © ”Gemenskap”, Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

  Om du som medborgare eller representant för organisation/förening i Göteborg vill föra fram ett förslag på en plats där Du/Ni anser att det behövs ett nytt konstverk finns nu möjlighet att föreslå detta.

  Du behöver fylla i en blankett som du sedan skickar per mejl eller post till ”din” politiker i kommunfullmäktige i god tid innan den 22 februari 2018 då inkomna motioner behandlas. Blanketten finns här: Motionsblankett-2018-CFL

  Arbetsgång då medel beviljats ur Charles Felix Lindbergs donationsfond
  Om Ditt/Ert förslag godkänns och beviljas sker ingen utbetalning till sökande utan medlen behålls av fonden som därefter bekostar konstgestaltningen och kringkostnader.

  Projekten genomförs som samarbetsprojekt där representanter för kulturförvaltningen, brukarna, konstnärer och eventuell arkitekt medverkar. Ofta inbjuds en eller flera konstnärer/arkitekter för att lämna skissförslag på utförande. Politisk beslutsinstans för olika åtgärder under projektets gång är nämndens utskott Göteborg Konst (Utskottet-Göteborg-Konst-2015-18) som har utdelningsstyrelsens uppdrag att hantera vissa frågor rörande Charles Felix Lindbergs donationsfond.

 3. Studio Fabra presenterar: Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda)

  Foto: Polisen i Växjö 1979. Juan-Pedro Fabra Guemberena som nyanländ flykting.

  Plats: Hjällbo Torg
  Installationen visas varje kväll mellan 18–22 fram till i februari 2018

  I oktober 2017 öppnade konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena STUDIO FABRA på Hjällbotorget i Göteborg. Den öppna ateljén har fungerat som en plats för produktionen av ett nytt konstverk. Utställningen invigs den 7 december kl 18 och pågår till februari 2018.

  Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda) är starten på ett projekt som kommer sträcka sig över nästa år när Fabra återvänder till Moheda för att utforma ett minnesverk över ruinen av flyktingförläggningen i Moheda dit han själv ankom som flykting från Uruguay 1979. Med utgångspunkt i Hjällbo påbörjar Fabra sin resa mellan centrum och periferi, fakta och mytologi, synlighet och osynlighet.

  Siktet för den konstnärliga gestaltningen i Hjällbo är att adressera frågor kring konstruktionen av den nationella berättelsen och meningsskapandet av en plats. Hur och vem kan göra anspråk på kultur, historier och landskap? Vem har rätt till ett fiktivt berättande och bidra till nya mytologier i Sveriges framtida historieskrivning?

  Juan-Pedro Fabra Guemberena är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2002) och har ställt ut på många ställen runt om i världen; alltifrån Venedigbiennalen (2003, 2016) till Röda Sten konsthall i Göteborg (2010), och finns representerad i samlingarna på bland annat Wanås, Moderna museet och Statens konstråd.

  Under de senaste åren har Juan-Pedro Fabra Guemberena börjat arbeta allt mer med personliga historier vilka behandlar erfarenheten av exil, geografiska förskjutningar och minnet. Bearbetningen av tiden i Moheda görs tillsammans med barn och ungdomar i Angered och i Hjällbo idag. Med fiktionens kraft förskjuts det individuella vittnesmålet till att forma en ny kollektiv berättelse i det svenska samhällets framväxt.

  Projektet curateras av Anna van der Vliet, konsult för Göteborg Konst och konstnärlig ledare ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art.

  Projektet genomförs av Göteborg Konst på uppdrag av Trygg Vacker stad i samarbete med SDF Angered, ICIA och Göteborgslokaler

  Juan-Pedro Fabra Guemberena på plats i studion i Hjällbo. Foto: Anna van der Vliet
  Stillbilder på Segal Mohamed från filmen Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda) av konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena

 4. Vinnande idéförslag för konstgestaltning på Västlänkenstationerna Haga och Korsvägen

  Huang Yong Ping med idéförslaget 54 57 55 74 Rainbow Snake är utsedd vinnare till station Haga

  Juryn har utsett den internationellt erkände kinesiske konstnären Huang Yong Ping och den aktuella svenska konstnärsduon Goldin + Senneby till vinnare.  

  Ett flera hundra meter långt ormskelett vidgar sitt gap ovanför marken och låter kroppen slingra med resenärerna ner under jordlagren och vidare ut på Hagas plattformar. På Korsvägens station kommer någon att få en evig anställning. Ett omklädningsrum installeras och en stämpelklocka ansluts till fabrikslampor som tänds på plattformarna, när den anställde arbetar.

  Läs mer om juryarbetet, Kronotopia och tävlingen på Statens konstråds hemsida

  Nästa tävling för konst i Västlänken är planerad till våren 2018. Tävlingen gäller stadsrummet vid Station Haga. Det blir den tredje tävlingen som utgår från konstprogrammet Kronotopia och då står Göteborgs Stad som beställare. Medverkande kommer fortsatt vara de tre konstenheterna Statens Konstråd, Konstenheten Västra Götalandsregionen samt Göteborg Konst för de tre huvudmännen Trafikverket, Västtrafik och Trafikkontoret Göteborg Stad.

  54 57 55 74 Rainbow Snake:

  av Huang Yong Ping är idéförslaget som vunnit tävlingen att gestalta den nya stationen Haga i Göteborg. Verket består av ett 318 meter långt pytonormskelett vars kurviga kropp slingrar sig genom jordlagren och hela Haga station, över och under jord, i parken, vid ingångarna, genom hallarna och plattformarna. I rummen under jord får knotorna en skimrande effekt som likt snäckskal skildrar regnbågens färger. Skulpturen återger stationens båglinjer, tågens former och spårens krökar och tar ett helhetsgrepp som får inflytande över hela Haga stations arkitektur. Rainbow Snake för tankarna till de lager av forna tider som finns under våra fötter. I många kulturer, myter och religioner över hela världen ses ormen som ett mäktigt och mångsidigt symboliskt djur och som en allegori över förgängelse blir skelettet även en metafor för tidens gång.

  Eternal Employment:

  av Jakob Goldin och Simon Senneby är idéförslaget som vunnit tävlingen att gestalta den nya stationen Korsvägen i Göteborg. Förslaget är ett idébaserat verk där en person tilldelas en anställning på Korsvägens station. Arbetet innebär inte några plikter eller ansvarstaganden mer än att det ska utföras på Korsvägen. Vad än arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll. Eternal Employment utgår från arbetets roll i övergången till ett postindustriellt samhälle, fokuserar på samtidens arbetsvillkor och möjliggör en reflektion över arbetsförhållanden. Lyssna om verket på P3 Nyheter 20171026 (44:30 min in i programmet)

  Eternal Employment av konstnärsduon Goldin+Senneby, skiss av Anna Heymowska
 5. Konst i staden berör och upprör

  Ett kraftigt förstorat kartstift markerar Wavrinskys plats i Guldheden. © Ebba Matz/Bildupphovsrätt. Foto: Jan Peter Dahlqvist.

  I Göteborg är konsten aldrig långt borta. Oavsett om man är medveten om det eller inte finns konsten där. Ibland har den stått i över 100 år, ibland dyker det upp något nytt. Men hur hamnar konsten på sin plats och är den egentligen viktig?

  Läs hela artikeln på stadsutveckling.goteborg.se

 6. Välkommen på ljus invigning av tunnel i Rannebergen

  Med ljus och konst har konstnären Marie Dahlstrand skapat ett nytt uttryck i en gångtunnel i Rannebergen.

  På FN-dagen den 24 oktober invigdes av den nyutsmyckade gångtunneln som förbinder Vättleskolan och Rannebergsskolan. 

  Gångtunneln vid Fjällviolen, som förbinder busshållplatsen och Vättleskolan med bostadsområdet, har med konst och ljus förvandlats av konstnären Marie Dahlstrand till en ljusare och tryggare plats. Den konstnärliga gestaltningen, som Marie gjort tillsammans med bland andra White Arkitekter, består av handgjorda konstverk i keramik, som kvällstid kompletteras med belysning i olika mönster och kulörer.

  Arbetet med tunneln är en del av projektet Ljuskonst inom Trygg, vacker stad, som i ett par års tid arbetat med ljus och konst för att skapa tryggare tunnlar på olika platser i Göteborg. Genomförandet har skett i nära samarbete med Angereds stadsdelsförvaltning och Göteborg Konst.

  Kontakt Trygg, vacker stad:
  Lars Ocklund, planeringsledare, trafikkontoret,
  tel: 031-368 24 11, e-post: lars.ocklund@trafikkontoret.goteborg.se

  Kontakt Göteborg Konst:
  Cecilia Borgström-Fälth, enhetschef, Göteborg Konst, kulturförvaltningen,
  tel: 031-368 32 66, e-post: cecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se

  Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Andra förvaltningar, kommunala bolag, enskilda organisationer och privata aktörer deltar i samarbetet för att få en trivsammare stadsmiljö och öka tryggheten i staden. http://goteborg.se/tryggvackerstad

 7. UT MED KONSTEN!

  Omslagsbild_3

   

  6 – 20 september 2017 visades utställningen Ut med konsten! på Stadsbiblioteket för att uppmärksamma att det är 70 år sedan Göteborgs Stad började köpa in konstverk för att placeras ut och visas på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av närmare nio tusen konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram tills idag. Genom samlingen får allmänhet och personal en möjlighet att möta konst i sin vardag. I utställningen visades ett urval av konstverk ur samlingen.

   

  Invigning

  Foto. Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova inviger utställningen

  Utställningen öppnades med vernissage den 6 september 2017 kl. 14:00. Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova invigde utställningen.
  Utställningen besöktes av totalt 2300 personer.

  Publikation

  Foto på publikationen Ut med konsten

  I samband med öppningen av utställningen lanserades en publikation, i vilken skribenter och poeter fått i uppdrag att fritt reflektera och associera kring ett konstverk ur samlingen. Tanken är att betona det subjektiva mötet med konsten och visa vad det kan innebära att tolka och associera kring konst. Det finns inget rätt eller fel. Hur ett konstverk tolkas påverkas av i hög grad av betraktarens tidigare erfarenheter, den rådande sinnesstämningen och det sammanhang det visas i.

  Publikationen inleds med ett förord av Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova samt tre personliga essäer av Björn Fredlund, Henriette Ousbäck och Stina Oscarson.

  Texter om konstverk av:
  Helena Eriksson om Fernand Léger, Jenny Wrangborg om Brita Larson, Sara Hallström om Olle Baertling, Felicia Mulinari om Kumi Sugai, Mauritz Tistelö om Ida Isakson-Sillén, Göran Dahlberg om Thea Ekström, Fanna Ndow Norrby om John Wipp, UKON om Lenke Rothman, Jörgen Lind om Torbjörn Nolkrantz, Clemens Altgård om Kerstin Olsson, Johannes Heldén om Helene Billgren, Khasayar Naderehvandi om Jarl Hammarberg, Ann-Marie Tung Hermelin om Sue Huang, Fernando Sanchez och Pascual Sisto, Gro Dahle om Torsten Hylander och László Sall om Christina Reenberg Jensen

  Publikationen kan du hämta här (pdf-format 2 mb) Ut_med_konsten-Katalog-hemsida

  Introduktionsfilm

  Här kan du se en introduktionsfilm (länk till Vimeo) som ger en inblick i hur konsten placeras ut och visas i offentliga rum. Filmen visades under utställningen på Stadsbiblioteket. Filmen finns nu även textad på svenska och engelska – Länk till svensktextad version av filmen ”Ut med konsten”. – Link to the film ”Get Art Out!” with english subtitles (Vimeo).

  I utställningen visades konstverk av följande konstnärer

  Kaja Bentzel, Endre Nemes, Marianne Taube, Fernand Léger, Folmer Bendtsen, Einar Christiansson, Brita Larson, Pudlo Pudlat, Leif Ericson, Börge Hovedskou, Joe Tilson, Jan Stenvinkel, Kumi Sugai, Poul Agger, Ida Isakson-Sillén, Uno Vallman, Lenke Rothman, Carl Otto Hultén, Thord Lager, Olle Baertling, Thea Ektröm, Arthur Olafsson, Sten Eklund, Lena Cronqvist, Åke Nordström, John Wipp, Mona Johansson, Holger Bäckström och Bo Ljungberg, Synnöve Beskow, Monica Ekström, Pia Carlsson och Marina Kylberg, Gavin Jantjes, Torbjörn Nolkrantz, Kerstin Olsson, Leif Elggren, Helene Billgren, Margareta Renberg, Roland Persson, Roger Risberg, Leslie Johnson, Maria Miesenberger, Berit Lindfelt, Petra Holm, Olle Schmidt, Monica Englund, Kai Rennes, Gerd Brox Simonsen, Karin Elmgren, Nina Bondeson, Klara Kristalova, Annika Svenbro, Michael Johansson, Stina Östberg, Jarl Hammarberg, Charlotte Walentin, Sue Huang, Pascual Sisto och Fernando Sanchez, Torsten Hylander, Elisabeth Eriksson, Anna Carlson, Christina Reenberg Jensen, Maurits Ylitalo, Sara Lännerström, Klas Eriksson, Jenny Rosberg, Anna Persson, Urban Höglund, Gabriele Basch, Sissi Westerberg, Björn Hellström, Hanne Mago Wiklund

  För frågor kring utställningen

  Angelica Olsson, intendent, angelica.olsson@kultur.goteborg.se, 031-368 32 61

  Foto utställning Ut med konsten

  Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
  
  
 8. Konstnären Sara Nilsson gestaltar Lorensbergsparken

  © Sara Nilsson, "Strong individual"

  © Sara Nilsson, "Strong individual". Foto: Konstnären

  Runt knuten från Kungsportsavenys kommersiella myller, inklämt mellan Stadsbiblioteket och Elite Park Avenue hotell, ligger det lugna och gröna andningshålet Lorensbergsparken. Park- och naturförvaltningen har arbetat med att rusta upp parken och anlagt nya grusvägar, planteringar och sittbänkar. Med utgångspunkten att tillföra fantasi och lekfullhet till platsen har konstnären Sara Nilsson tilldelats uppdraget att göra en konstnärlig gestaltning i ögonhöjd för Lorensbergsparken.  Konstverket, som ska stå klart i februari 2018, består av tre skulpturer som vart och ett rymmer en berättelse kopplat till parkens brokiga historia. Nilsson hoppas att konstverken ska väcka parkbesökarnas nyfikenhet, oavsett ålder.

  Sara Nilsson gör skulpturer och målningar där det återkommande motivet är seriefigursliknande människor med onaturliga proportioner, där lemmar blivit utdragna och ögonen förstorade. Figurerna är oftast placerade i ett naturlandskap och signalerar, trots passiva kroppsställningar och milda uttryck, en inre styrka och beslutsamhet. Färgpaletten går i pastelltoner. Vilken ålder dessa figurer har och vilken tidsperiod de befinner sig i är svårare att fastställa, de är på så vis gränsöverskridande och fria. Nilssons bildvärd är unik och omedelbart igenkänningsbar.

  © Sara Nilsson, "Nybyggaren"

  © Sara Nilsson, "Nybyggaren". Foto: Konstnären

  Sara Nilsson (född 1978) är uppvuxen i Torsby men bor och arbetar numera i Olsäter. Hon startade sin konstutbildning på KV Konstskola och Göteborgs konstskola, för att senare studera vidare på Konstfack där hon 2007 tog sin Masterexamen. Sedan examen har Nilsson ställt ut regelbudet på Galleri Thomassen i Göteborg och gjort illustrationsuppdrag för bland annat Mikkeller öl. I höst ställer hon ut på Nahcotta Gallery i Portsmouth, USA, och Konstfrämjandet i Värmland.

  Mer om Sara Nilsson hittar du här: www.saranilsson.com
  Instagram:
  @saranilssonart

 9. Éva Mag gör konstgestaltning till idrottshall på Lindholmen

  © Éva Mag /Bildupphovsrätt 2017

  Foto:© Éva Mag, "Standup", 2014

  I sin konstnärliga praktik arbetar Éva Mag med den föränderliga kroppen som material för att undersöka fysiska och mentala tillstånd. Kroppen är i ständig rörelse, invändigt liksom utvändigt. Mag menar att det i rörelsen alltid finns en inneboende potential om att våga ta plats och hävda sitt existensberättigande. Genom dans, performance och skulpturala objekt i textil, lera och metall, skapar Mag omfattande rumsliga installationer utifrån ”drivkraften att undersöka och förstå vad som krävs för att kunna ställa sig på egna ben och bli en självständig och ansvarsfull människa.”

  På uppdrag av Älvstranden kommer Mag att göra en konstgestaltning till innerväggarna i Santoshallen, en ny idrottshall på Lindholmen som kommer användas av barn och unga från närliggande grund- och gymnasieskolor. Den konstnärliga idén, som presenterades i det vinnande skissförslaget, är att ”gestalta barns sociala utveckling med jaget först, vidare till du, för att slutligen omfatta ett vi.”

  Installationen av konstverket på plats i Santoshallen är planerad till februari/mars 2018.

  Konstnären Éva Mag (född 1979) bor och är verksam i Stockholm. Hon tog sin masterexamen från Kungliga konsthögskolan 2015 och har sedan dess haft ett flertal separatutställningar samt medverkat i en rad grupputställningar. I sommar är hon aktuell med verket Hinder som är del av grupputställningen Sculpture Motion på Wanås Konst. Tidigare utställningar under 2017 inkluderar Man ska vara snäll mot sig själv på Haninge Konsthall och Att göra kropp på Art Lab Gnesta.

  Mer om Éva Mag hittar du här:

  http://evamag.se/

  Om utställningen Att göra kropp på Art Lab Gnesta

  https://youtu.be/Z6b9HICz-g4

  Intervju i SVERIGE! om arbetet med verket Hinder för utställningen Sculpture Motion på Wanås Konst. Startar ca 3 min in programmet.

  https://www.svtplay.se/video/13563533/sverige/sverige-sasong-14-avsnitt-17?start=auto&tab=senaste

  © Éva Mag /Bildupphovsrätt 2017

  Foto:© Éva Mag, "Arkiv#8", 2015
 10. Konstnären berättar

  Mandana Moghaddam berättar om sin konstnärliga gestaltning i trapphuset på Bergsgårdsskolan i Hjällbo

   

  Foto föreställande konstnären Mandana Moghaddam. Foto: Angelica Olsson

  Konstnären Mandana Moghaddam har genom medel från Per och Alma Olssons grundskolefond genomfört en konstnärlig gestaltning för Bergsgårdsskolan i Hjällbo. Konstverket består av tre objekt, klädda i mosaik av spegelglas, som placerats på hög höjd i trapphuset vid entrén. Vid en första anblick påminner de om två moln och ett upp och nedvänt nyckelhål. Verket är en del ur serien Underlandet. Göteborg Konst ber här Mandana att dela med sig av sina tankar kring konstverket och om att arbeta konstnärligt i offentliga miljöer.

  Vem är konstnären Mandana Moghaddam?
  Jag är en iransk-svensk konstnär som arbetar med samtidskonst. Mina verk har bland annat visats under den 51:a Venedigbiennalen (2005).

  Jag föddes i Teheran 1962. När jag var 17 år utropades Iran till en islamistisk republik genom en revolution som senare ledde till att min far avrättades. Under mina tonår och som ung vuxen var Teheran ofta en hård och fientlig stad att leva i, speciellt under kriget mellan Iran-Irak (1980-88). På grund av den iranska revolutionen och situationen i landet, tvingades jag fly. Till slut beviljades jag asyl i Göteborg, där jag fortfarande är verksam idag.

  Ditt konstverk är en del i serien Underlandet som du arbetat med under en längre tid. Kan du berätta om dina tankar kring serien?
  Formerna är skissade för hand och är fritt inspirerad av Alice i Underlandet. I var och en av de små spegelbitar som ytan är byggd av, kan man se sig själv eller en hel värld. Man ser en reflektion av en värld man känner igen eller upptäcker en annan, en okänd värld, en värld att dras in i, gå vilse i och komma ut ur.

  Tekniken påminner väldigt mycket om mosaik, där man bygger en bild med hjälp av små bitar. Men i det här fallet är det inte någon bild som jag gestaltar, utan en yta som ger möjlighet för många olika bilder att möta den skimrande formen. Formen på objekten är lekfulla, som hålet som man vill kika in genom, som väcker en nyfikenhet som påminner om att kika in i ett nyckelhål.

  Ayeneh Kari kallas konsten att dekorera med spegelglas i små bitar. Tekniken skapades i Iran för ca 300 år sedan. Interiörerna i vackra palats, heliga gravar och moskéer är ofta dekorerade med den här tekniken.

  Foto föreställande konstnären Mandana Moghaddam. Foto: Angelica Olsson

  Under de senaste åren har du arbetat med många konstnärliga gestaltningar i offentliga miljöer. Hur har det påverkat din konstnärliga process? Tänker du på de som kommer att möta verket?
  Ja, självklart tänker jag alltid på hur verket ska upplevas och hur det kommuniceras. Speciellt för permanenta verk på offentliga platser är det viktig att utgå ifrån de specifika omständigheter där verket ska visas. Det kan handla om att verket ska hålla oavsett väderförhållanden eller andra omständigheter.

  Vilka är drivkrafterna i ditt skapande? Vilka teman och influenser har varit tongivande?
  Genom mitt arbete försöker jag att förstå livet, för att inte glömma. Det är ett sätt för mig att kommunicera och genom mina egna upplevelser och erfarenheter kunna ställa frågor. Mina verk utgår ofta från teman som kommunikation, utanförskap och genus.

  Foto föreställande konstnären Mandana Moghaddam. Foto: Angelica Olsson

  Vad arbetar du med just nu?
  Jag är just nu aktuell med videoverket The Silence, som premiärvisades på Göteborgs Internationella Filmfestival och som parallellt också visas som en installation på Konstnärshuset i Stockholm. Utöver det, arbetar jag med två nya videoverk och skissar på en större utställning med verk ur serien Underlandet.

  Konstnärens hemsida

  Foto: Angelica Olsson