Meny
 

Aktuellt

 1. Skulptural våg – nytt konstverk i Haga

  3D-skiss av ”Hagavågen” som står klar på Pehr Erikssons plats sommaren 2018. Konstnärerna bakom verket är Signe Johannessen och Erik Rören.

  Inom ramen för projektet Torguppdraget ska GöteborgsLokaler, tillsammans med Göteborg Konst och trafikkontoret, förvandla Pehr Erikssons plats till något helt nytt. Planen är att skapa ett nytt stadsrum som ska bli en självklar mötesplats i Haga.

  Mitt på Haga Nygata ligger Pehr Erikssons Plats som egentligen är det perfekta stället att bestämma träff på. Men idag är platsen lätt att missa om man inte känner till den.

  – Jag har jobbat med Haga i många år och sett att det saknas en plats att hänga på. Inte minst för barn som inte längre går till lekplatsen. Därför ville vi skapa ett nytt stadsrum mitt i Haga, säger Hanna Gahnström, centrumutvecklare för Haga på GöteborgsLokaler.

  GöteborgsLokaler bjöd in Göteborg Konst för att göra en urvalsupphandling riktad till yrkesverksamma konstnärer. Planen var att ta fram ett platsspecifikt konstverk som vänder sig till barn mellan 6 och 13 år. Den konkreta uppgiften var att skapa ett konstverk som kan ge dem som vistas på platsen tankar och reflektioner men också att tillför estetiska värden.

  Valet föll på sörmlandsbaserade konstnärerna Signe Johannessen och Erik Rören som arbetar med deltagarbaserad konst. Den här gången har de arbetat nära barnen i åk 2-6 på Hagaskolan genom att diskutera frågor kring yttrandefrihet och demokrati. Barnen och konstnärerna har återkommande workshops och pågående samtal, kring bland annat färgval och placering. Konstverket har fått namnet Hagavågen.

  – Det är en väldigt priviligierad position att få göra ett offentligt verk. Mycket offentlig konst speglar ett tidigare samhälle som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut idag. Men genom att göra konsten deltagarbaserad förflyttar vi makten och kan visa att fler människor är med och skapar vårt samhälle, säger Signe Johannessen.

  Hagavågen är en skulptural installation i sex delar som är tänkt att användas såväl som scen som podium, talarstol eller bara som gemensam plats att umgås på. Dessutom kommer en specialskriven visa att komponeras som del av verket. Texten och noterna ska tryckas på konstverkets trappa i ett halkskyddsmaterial.

  Skulpturen, som skimrar i färgerna magenta, gult och mintgrönt, kan betraktas som en våg av nya uttryck som väller ut över Pehr Erikssons plats och dess gatstenar.

  – Hagavågen ska visa yttrandefrihetens möjligheter, svårigheter och begränsningar. Men också det offentliga rummets potential som det demokratiska samtalets vardagsrum, berättar Signe Johannessen.

  Innan konstverket är på plats ska trafikkontoret göra en del förbättringar. Bland annat ska de flesta av pollarna, som idag avgränsar platsen, tas bort. Nya platser att sitta på skapas genom att trappan byggs om till en sittrappa – med högre och färre antal steg.

  Invigningen planeras till efter sommaren 2018.

  Vad är Torguppdraget?

  GöteborgsLokaler äger och förvaltar kommersiella lokaler vid stadsdelstorg i Göteborg. Vi arbetar dagligen för att torgen ska vara en plats där du vill handla, mötas och umgås.

  Vi har fått i uppdrag av vår ägare, Göteborgs Stad, att göra våra lokala torg ännu trevligare, tryggare och mer välkomnande för alla göteborgare. Vi kommer göra allt från att sätta upp ny belysning och konst till att förbättra tillgängligheten och bygga om hela centrumentréer – olika uppdrag på olika torg. Projektet går under namnet Torguppdraget och omfattar 20 torg och totalt 68 olika projekt. Besök vår hemsida och följ oss på Facebook och Instagram för att se hur vi ger ännu mer omtanke till göteborgarnas torg. #torguppdraget

  För vidare information, kontakta:

  För konstupphandlingen och konstens innehåll: Andreas Roth/Göteborg Konst, tel: 031-368 3262

  För detaljerad beskrivning av konstverket: Signe Johannessen och Erik Rören/konstnärer, tel: 070-877 63 85

  För Torguppdraget: Pia Johnson/GöteborgsLokaler tel: 031- 335 01 20

  För Haga som handelsplats: Hanna Gahnström/GöteborgsLokaler, tel: 031-335 01 28

  För ombyggnationen av platsen: Emelie Karlsson, Trafikingenjör/ trafikkontoret, tel: 031-368 25 29

  Läs mer om konstnärerna:

  http://signejohannessen.se/works-in-public-space/

  http://www.artlabgnesta.se/

 2. Konstinköp till samlingen 2017

  Fotografi ur serien ”Magadi” av Osborne Macharia, inköpt 2017 från Konsthallen Blå Stället

  Göteborg Konst presenterar genom den digitala utställningen ”Konstinköp till samlingen 2017” konstverk som köptes in under förra året. I 70 år har Göteborgs Stad köpt in konst för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Budget för inköpen 2017 var 800 000 kronor och totalt köptes 80 konstverk in av 62 konstnärer.

  Se 2017 års inköp här.

  Samlingen består idag av närmare 9 000 konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram till idag. Genom samlingen får allmänhet och personal en möjlighet att möta konst i sin vardag och i dagsläget finns konstverk utplacerade i ca 350 verksamheter runtom i staden. I allt från ett väntrum på en ungdomsmottagning, en korridor på ett äldreboende till ett läsrum på ett bibliotek.

  Inköp till samlingen sker genom att konstnärer parvis under året får i uppdrag att regelbundet besöka stadens utställningar och fungera som rådgivare. Samlingen ger därför en bred bild av Göteborgs mångfacetterade konstliv och de konstnärskap som visats under åren, men har inte formats utifrån en idé om att representera de stora strömningarna inom konsten från en viss tid eller för att visa de konstnärskap som varit mest framträdande.

  Genom inköp från stadens gallerier berikas samlingen månadsvis med nya verk och yrkesverksamma konstnärer, galleri- och utställningsverksamheter stöttas och därmed i förlängningen stadens konstliv.

  Ansvariga för inköpen 2017 var intendent och konsttekniker från Göteborg Konst samt konstnärerna Johanna Adebäck, Johan Zetterquist och Dorna Aslanzadeh.

  Presskontakt
  Angelica Olsson, Intendent,
  angelica.olsson@kultur.goteborg.se, 031-368 32 61

 3. ”En vinge rörde mitt hår” – Tre permanenta skulpturer till Bergskristallparken

  © ”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson/Bildupphovsrätt, 2018, Skulptur 1: Skulpturen rymmer bon för vilda solitära bin som är viktiga för pollineringen av grödor. © Foto: Konstnären, 2017
  
  

  Konstnären Ulrika Janssons verk En vinge rörde mitt hår, i Bergkristallsparken, Tynnered, är nu invigt. (klicka här för karta).

  Bild från invigningen av konstverk, Bergkristallparken, Tynnered, Göteborg den 31 januari, 2018.

  Från invigningen av konstverket. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

  Ett trettiotal personer hade trots vädret samlats på eftermiddagen onsdag den 31 januari 2018 för att delta i invigningen av detta nya konstverk som bekostats av Charles Felix Lindbergs donationsfond.

  Invigningstalare var Lars Edmar, ordförande i utskottet Göteborg Konst och ordförande Cecilia Dalman Eek från Park- och naturnämnden. Konstnären Ulrika Jansson berättade lite om sina tankar kring verket och Inger Skogsberg som låg bakom den motion som resulterade i konstverket berättade kort om hur det kom sig att hon tyckte denna plats var i behov av ny konst.

  Utöver politiker och tjänstemän deltog även två klasser från fritidsskolan som höjde stämningen med sin närvaro.

  Läs mer om konstverket här.

  Bild från invigningen av konstverk, Bergkristallparken, Tynnered, Göteborg den 31 januari, 2018.

  Cecilia Borgström-Fälth, Göteborg Konst, Lars Edmar och Cecilia Dalman Eek. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
  
  
  
 4. Studio Fabra presenterar: Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda)

  Foto: Polisen i Växjö 1979. Juan-Pedro Fabra Guemberena som nyanländ flykting.

   

  I oktober 2017 öppnade konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena Studio Fabra på Hjällbotorget i Göteborg. Den öppna ateljén har fungerat som en plats för produktionen av ett processbaserat konstverk. Utställningen invigdes den 7 december och visades i den före detta Zoo-affären till och med februari 2018.

  Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda) är starten på ett projekt som kommer sträcka sig över nästa år när Fabra återvänder till Moheda för att utforma ett minnesverk över ruinen av flyktingförläggningen i Moheda dit han själv ankom som flykting från Uruguay 1979. Med utgångspunkt i Hjällbo påbörjar Fabra sin resa mellan centrum och periferi, fakta och mytologi, synlighet och osynlighet.

  Siktet för den konstnärliga gestaltningen i Hjällbo är att adressera frågor kring konstruktionen av den nationella berättelsen och meningsskapandet av en plats. Hur och vem kan göra anspråk på kultur, historier och landskap? Vem har rätt till ett fiktivt berättande och bidra till nya mytologier i Sveriges framtida historieskrivning?

  Juan-Pedro Fabra Guemberena är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (2002) och har ställt ut på många ställen runt om i världen; alltifrån Venedigbiennalen (2003, 2016) till Röda Sten konsthall i Göteborg (2010), och finns representerad i samlingarna på bland annat Wanås, Moderna museet och Statens konstråd.

  Under de senaste åren har Juan-Pedro Fabra Guemberena börjat arbeta allt mer med personliga historier vilka behandlar erfarenheten av exil, geografiska förskjutningar och minnet. Med fiktionens kraft förskjuts det individuella vittnesmålet till att forma en ny kollektiv berättelse i det svenska samhällets framväxt.

  Projektet curateras av Anna van der Vliet, konsult för Göteborg Konst och konstnärlig ledare ICIA – Institute for Contemporary Ideas and Art.

  Projektet genomförs av Göteborg Konst på uppdrag av Trygg Vacker stad i samarbete med SDF Angered, ICIA och Göteborgslokaler

  Juan-Pedro Fabra Guemberena på plats i studion i Hjällbo. Foto: Anna van der Vliet
  Stillbilder på Segal Mohamed från filmen Barnen från Hjällbo (Barnen från Moheda) av konstnären Juan-Pedro Fabra Guemberena

 5. Konst i staden berör och upprör

  Ett kraftigt förstorat kartstift markerar Wavrinskys plats i Guldheden. © Ebba Matz/Bildupphovsrätt. Foto: Jan Peter Dahlqvist.

  I Göteborg är konsten aldrig långt borta. Oavsett om man är medveten om det eller inte finns konsten där. Ibland har den stått i över 100 år, ibland dyker det upp något nytt. Men hur hamnar konsten på sin plats och är den egentligen viktig?

  Läs hela artikeln på stadsutveckling.goteborg.se

 6. Välkommen på ljus invigning av tunnel i Rannebergen

  Med ljus och konst har konstnären Marie Dahlstrand skapat ett nytt uttryck i en gångtunnel i Rannebergen.

  På FN-dagen den 24 oktober invigdes av den nyutsmyckade gångtunneln som förbinder Vättleskolan och Rannebergsskolan. 

  Gångtunneln vid Fjällviolen, som förbinder busshållplatsen och Vättleskolan med bostadsområdet, har med konst och ljus förvandlats av konstnären Marie Dahlstrand till en ljusare och tryggare plats. Den konstnärliga gestaltningen, som Marie gjort tillsammans med bland andra White Arkitekter, består av handgjorda konstverk i keramik, som kvällstid kompletteras med belysning i olika mönster och kulörer.

  Arbetet med tunneln är en del av projektet Ljuskonst inom Trygg, vacker stad, som i ett par års tid arbetat med ljus och konst för att skapa tryggare tunnlar på olika platser i Göteborg. Genomförandet har skett i nära samarbete med Angereds stadsdelsförvaltning och Göteborg Konst.

  Kontakt Trygg, vacker stad:
  Lars Ocklund, planeringsledare, trafikkontoret,
  tel: 031-368 24 11, e-post: lars.ocklund@trafikkontoret.goteborg.se

  Kontakt Göteborg Konst:
  Cecilia Borgström-Fälth, enhetschef, Göteborg Konst, kulturförvaltningen,
  tel: 031-368 32 66, e-post: cecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se

  Trygg, vacker stad är en samverkansorganisation där park- och naturförvaltningen, trafikkontoret och stadsbyggnadskontoret samarbetar i gemensamma projekt. Andra förvaltningar, kommunala bolag, enskilda organisationer och privata aktörer deltar i samarbetet för att få en trivsammare stadsmiljö och öka tryggheten i staden. http://goteborg.se/tryggvackerstad

 7. UT MED KONSTEN!

  Omslagsbild_3

   

  6 – 20 september 2017 visades utställningen Ut med konsten! på Stadsbiblioteket för att uppmärksamma att det är 70 år sedan Göteborgs Stad började köpa in konstverk för att placeras ut och visas på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av närmare nio tusen konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram tills idag. Genom samlingen får allmänhet och personal en möjlighet att möta konst i sin vardag. I utställningen visades ett urval av konstverk ur samlingen.

   

  Invigning

  Foto. Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova inviger utställningen

  Utställningen öppnades med vernissage den 6 september 2017 kl. 14:00. Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova invigde utställningen.
  Utställningen besöktes av totalt 2300 personer.

  Publikation

  Foto på publikationen Ut med konsten

  I samband med öppningen av utställningen lanserades en publikation, i vilken skribenter och poeter fått i uppdrag att fritt reflektera och associera kring ett konstverk ur samlingen. Tanken är att betona det subjektiva mötet med konsten och visa vad det kan innebära att tolka och associera kring konst. Det finns inget rätt eller fel. Hur ett konstverk tolkas påverkas av i hög grad av betraktarens tidigare erfarenheter, den rådande sinnesstämningen och det sammanhang det visas i.

  Publikationen inleds med ett förord av Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova samt tre personliga essäer av Björn Fredlund, Henriette Ousbäck och Stina Oscarson.

  Texter om konstverk av:
  Helena Eriksson om Fernand Léger, Jenny Wrangborg om Brita Larson, Sara Hallström om Olle Baertling, Felicia Mulinari om Kumi Sugai, Mauritz Tistelö om Ida Isakson-Sillén, Göran Dahlberg om Thea Ekström, Fanna Ndow Norrby om John Wipp, UKON om Lenke Rothman, Jörgen Lind om Torbjörn Nolkrantz, Clemens Altgård om Kerstin Olsson, Johannes Heldén om Helene Billgren, Khasayar Naderehvandi om Jarl Hammarberg, Ann-Marie Tung Hermelin om Sue Huang, Fernando Sanchez och Pascual Sisto, Gro Dahle om Torsten Hylander och László Sall om Christina Reenberg Jensen

  Publikationen kan du hämta här (pdf-format 2 mb) Ut_med_konsten-Katalog-hemsida

  Introduktionsfilm

  Här kan du se en introduktionsfilm (länk till Vimeo) som ger en inblick i hur konsten placeras ut och visas i offentliga rum. Filmen visades under utställningen på Stadsbiblioteket. Filmen finns nu även textad på svenska och engelska – Länk till svensktextad version av filmen ”Ut med konsten”. – Link to the film ”Get Art Out!” with english subtitles (Vimeo).

  I utställningen visades konstverk av följande konstnärer

  Kaja Bentzel, Endre Nemes, Marianne Taube, Fernand Léger, Folmer Bendtsen, Einar Christiansson, Brita Larson, Pudlo Pudlat, Leif Ericson, Börge Hovedskou, Joe Tilson, Jan Stenvinkel, Kumi Sugai, Poul Agger, Ida Isakson-Sillén, Uno Vallman, Lenke Rothman, Carl Otto Hultén, Thord Lager, Olle Baertling, Thea Ektröm, Arthur Olafsson, Sten Eklund, Lena Cronqvist, Åke Nordström, John Wipp, Mona Johansson, Holger Bäckström och Bo Ljungberg, Synnöve Beskow, Monica Ekström, Pia Carlsson och Marina Kylberg, Gavin Jantjes, Torbjörn Nolkrantz, Kerstin Olsson, Leif Elggren, Helene Billgren, Margareta Renberg, Roland Persson, Roger Risberg, Leslie Johnson, Maria Miesenberger, Berit Lindfelt, Petra Holm, Olle Schmidt, Monica Englund, Kai Rennes, Gerd Brox Simonsen, Karin Elmgren, Nina Bondeson, Klara Kristalova, Annika Svenbro, Michael Johansson, Stina Östberg, Jarl Hammarberg, Charlotte Walentin, Sue Huang, Pascual Sisto och Fernando Sanchez, Torsten Hylander, Elisabeth Eriksson, Anna Carlson, Christina Reenberg Jensen, Maurits Ylitalo, Sara Lännerström, Klas Eriksson, Jenny Rosberg, Anna Persson, Urban Höglund, Gabriele Basch, Sissi Westerberg, Björn Hellström, Hanne Mago Wiklund

  För frågor kring utställningen

  Angelica Olsson, intendent, angelica.olsson@kultur.goteborg.se, 031-368 32 61

  Foto utställning Ut med konsten

  Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
  
  
 8. Konstnären Sara Nilsson gestaltar Lorensbergsparken

  © Park- och naturförvaltningen/Bildupphovsrätt 2018, ”Kultur & Natur”, Sara Nilsson, 2018

  Runt knuten från Kungsportsavenys kommersiella myller, inklämt mellan Stadsbiblioteket och Elite Park Avenue hotell, ligger det lugna och gröna andningshålet Lorensbergsparken.

  Park- och naturförvaltningen har arbetat med att rusta upp parken och anlagt nya grusvägar, planteringar och sittbänkar. Med utgångspunkten att tillföra fantasi och lekfullhet till platsen har konstnären Sara Nilsson tilldelats uppdraget att göra en konstnärlig gestaltning i ögonhöjd för Lorensbergsparken.

  Konstverket ”Kultur & Natur” som stod klart i februari 2018, består av tre skulpturer som vart och ett rymmer en berättelse kopplat till parkens brokiga historia. Nilsson hoppas att konstverken ska väcka parkbesökarnas nyfikenhet, oavsett ålder.

  Sara Nilsson gör skulpturer och målningar där det återkommande motivet är seriefigursliknande människor med onaturliga proportioner, där lemmar blivit utdragna och ögonen förstorade. Figurerna är oftast placerade i ett naturlandskap och signalerar, trots passiva kroppsställningar och milda uttryck, en inre styrka och beslutsamhet. Färgpaletten går i pastelltoner. Vilken ålder dessa figurer har och vilken tidsperiod de befinner sig i är svårare att fastställa, de är på så vis gränsöverskridande och fria. Nilssons bildvärld är unik och omedelbart igenkänningar.

  © Park- och naturförvaltningen/Bildupphovsrätt 2018, ”Kultur & Natur”, Sara Nilsson, 2018
  © Park- och naturförvaltningen/Bildupphovsrätt 2018, ”Kultur & Natur”, Sara Nilsson, 2018

  © Sara Nilsson, "Strong individual"

  © Sara Nilsson/Bildupphovsrätt 2018, "Strong individual". Foto: Konstnären

  © Sara Nilsson, "Nybyggaren"

  © Sara Nilsson/Bildupphovsrätt 2018, "Nybyggaren". Foto: Konstnären

  Sara Nilsson (född 1978) är uppvuxen i Torsby men bor och arbetar numera i Olsäter. Hon startade sin konstutbildning på KV Konstskola och Göteborgs konstskola, för att senare studera vidare på Konstfack där hon 2007 tog sin Masterexamen. Sedan examen har Nilsson ställt ut regelbudet på Galleri Thomassen i Göteborg och gjort illustrationsuppdrag för bland annat Mikkeller öl. I höst ställer hon ut på Nahcotta Gallery i Portsmouth, USA, och Konstfrämjandet i Värmland.

  Mer om Sara Nilsson hittar du här: www.saranilsson.com
  Instagram:
  @saranilssonart

 9. Éva Mag gör konstgestaltning till idrottshall på Lindholmen

  © Éva Mag /Bildupphovsrätt 2017

  Foto:© Éva Mag, "Standup", 2014

  I sin konstnärliga praktik arbetar Éva Mag med den föränderliga kroppen som material för att undersöka fysiska och mentala tillstånd. Kroppen är i ständig rörelse, invändigt liksom utvändigt. Mag menar att det i rörelsen alltid finns en inneboende potential om att våga ta plats och hävda sitt existensberättigande. Genom dans, performance och skulpturala objekt i textil, lera och metall, skapar Mag omfattande rumsliga installationer utifrån ”drivkraften att undersöka och förstå vad som krävs för att kunna ställa sig på egna ben och bli en självständig och ansvarsfull människa.”

  På uppdrag av Älvstranden kommer Mag att göra en konstgestaltning till innerväggarna i Santoshallen, en ny idrottshall på Lindholmen som kommer användas av barn och unga från närliggande grund- och gymnasieskolor. Den konstnärliga idén, som presenterades i det vinnande skissförslaget, är att ”gestalta barns sociala utveckling med jaget först, vidare till du, för att slutligen omfatta ett vi.”

  Installationen av konstverket på plats i Santoshallen är planerad till februari/mars 2018.

  Konstnären Éva Mag (född 1979) bor och är verksam i Stockholm. Hon tog sin masterexamen från Kungliga konsthögskolan 2015 och har sedan dess haft ett flertal separatutställningar samt medverkat i en rad grupputställningar. I sommar är hon aktuell med verket Hinder som är del av grupputställningen Sculpture Motion på Wanås Konst. Tidigare utställningar under 2017 inkluderar Man ska vara snäll mot sig själv på Haninge Konsthall och Att göra kropp på Art Lab Gnesta.

  Mer om Éva Mag hittar du här:

  http://evamag.se/

  Om utställningen Att göra kropp på Art Lab Gnesta

  https://youtu.be/Z6b9HICz-g4

  Intervju i SVERIGE! om arbetet med verket Hinder för utställningen Sculpture Motion på Wanås Konst. Startar ca 3 min in programmet.

  https://www.svtplay.se/video/13563533/sverige/sverige-sasong-14-avsnitt-17?start=auto&tab=senaste

  © Éva Mag /Bildupphovsrätt 2017

  Foto:© Éva Mag, "Arkiv#8", 2015