Meny
Foto på konstverk. "Ikosaeder", © Per Svensson/BUS 2014, skulptur, tre delar
"Ikosaeder", © Per Svensson/Bildupphovsrätt, 2017, skulptur, tre delar

Samtal om konsten

För oss är det viktigt att hängningarna av konsten också följs av en visning och ett samtal kring bilderna.

Redan vid hängningen sker en naturlig dialog om konstverken. För att förankra konsten och göra den tillgänglig för så många som möjligt har vi gärna en introduktion för medarbetarna. Allra helst som en trevlig tillställning där alla får chansen att lära känna konsten på väggarna, lyssna och ställa frågor.

Det ordnas enklast av en kontaktperson på arbetsplatsen som är länken till oss. Vi ser också gärna kontaktpersonen som en naturlig förmedlare av information om konst och kultur ut till de arbetsplatser som Kulturförvaltningen vill nå ut till.

Kontakta vår intendent om du vill ha en visning