Meny

© Alf Olsson/BUS 2014, linoleumsnitt, 50 x 67, 1968

Alf Olsson/Bildupphovsrätt, 2017, linoleumsnitt, 50 x 67, 1968

Om låneverksamheten – Konst på jobbet

År 1946 beslöt stadsfullmäktige att tillsätta Göteborgs konstnämnd med uppdraget ”…att för stadens del tillvarataga konstnärliga uppgifter i olika hänseenden …samt…bevaka och vårda sig om frågor rörande den konstnärliga utsmyckningen av särskilda förvaltningsbyggnader, skolor, sjukhus, andra allmänna inrättningar samt sammanträdes- och samlingslokaler beträffande såväl redan befintliga som planerade byggnader…”

I den här något tungrodda texten döljer sig en enkel och genial idé: alla stadens kommunala arbetsplatser skulle få tillgång till god konst. Sedan dess har exempelvis förvaltningar, bolag, skolor och förskolor och stadsdelsförvaltningar mottagningar fått konst till sina lokaler, till glädje för både anställda och besökande.

Folkbildning

Tanken att hänga konst på arbetsplatser och institutioner var från början pedagogisk. Målsättningen var, i sann folkbildaranda, att öka medborgarnas intresse och förståelse för konst. Konstberedningens folkvalda politiker skötte tillsammans med konstnärskonsulter och tjänsteman inköpen av konst. Inköpen reglerades av regler som gynnade yrkesaktiva konstnärer men också, genom beslut att endast handla konst på stadens seriösa gallerier, stimulera konstlivet i Göteborg.

Göteborgs konstnämnd – Kulturnämnden

Göteborgs konstnämnd, som var en av stadens minsta nämnder fick i uppdrag att påbörja arbetet. När Kulturnämnden bildades 1993, övergick verksamheten dit. År 2005 beslöt Kulturnämnden att professionalisera konstinköpen. De politiskt tillsatta lekmännen i konstberedningen togs bort och ersattes av sakkunnig tjänsteman. Däremot behöll man de rådgivande konstnärskonsulterna som precis som tidigare, byts ut regelbundet.

Inköp till samlingen

Idag omfattar samlingen cirka 10 000 verk och ökar med cirka 80 – 100 verk varje år. Den representerar många konstriktningar i de mest skiftande tekniker och material.  Det finns grafik, teckning, måleri, skulptur, textil, keramik och glas. År 1947 var anslaget 15 000 kronor, motsvarande ca 240 000 kronor i dagens penningvärde. Idag är 800 000 kronor öronmärkta för konstinköp.