Meny
© Tommy Östmar/Bildupphovsrätt, 2018
Bild: ”Kastrull och två t-doja” © Tommy Östmar/Bildupphovsrätt, 2018, målning, 50 x 70 cm, inköpt 1993


Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst, både förvaltningar och bolag. Konsten hänger på obestämd tid, ibland kan det handla om många år. Många passar på och byter ut sin konst vid en renovering eller flytt eller omorganisation.  Dessutom kommer nya arbetsplatser till, gamla läggs ner och försvinner. Idag kan vi med relativt kort varsel placera ut konst.

Hur går det till?

En arbetsplats som vill ha konst anmäler sitt intresse till oss. Vi börjar med att titta på lokalerna och diskutera vilken konst som kan passa i miljön och verksamheten. Därefter föreslår vi en kollektion med bilder, objekt och skulpturer. När arbetsplatsens medarbetare har sagt ja placerar vi ut verken. Vi koncentrerar oss på allmänna utrymmen där många människor kan se konsten som till exempel samlingssalar, konferensrum, väntrum, entréer, korridorer, mottagningsrum, lunch- och personalrum.

Många slags bilder

Eftersom vårt uppdrag inte handlar om regelrätt utsmyckning kan vi inte alltid tillmötesgå alla önskningar, det finns ofta önskningar om glad, färgrik konst som piggar upp. Det handlar i stället om att visa hur olika konstnärliga uttryck kan se ut: grafiska blad varvas med svartvita teckningar, målningar blandas med reliefer och väggobjekt. Skulpturer spelar mot textil, glas och keramik. Äldre konst samverkar med nya uttryck, konstnärskynnen förstärks i spännande, stilistiska möten. En bild, som vid första mötet upplevs som svårtillgänglig kan efter en tid avslöja helt nya, intressanta skikt.

Låt konsten ta tid

Att ge konsten tid, att ge sig själv tid att bekanta sig och utforska en bild är viktigt i mötet med konsten. Konstens väsen är inte i första hand att behaga. Konstnären berättar något genom att skildra det med hela sitt väsen, sitt sätt att gestalta, oftast utan att smickra eller anpassa sig till behaglighetens norm.

Glädje och ilska

Vi är vana att mötas av både glädjerop och skällsord. Oftast är konsten välkommen och uppskattad när man upplever hur bilderna förvandlat en trist korridor till ett spännande promenadstråk, hur ett blekt sammanträdesrum har fått en bild som ger stringens och personalrummet blivit så mycket trevligare att vistas i.

Se en film om vårt arbete

I samband med verksamhetens 70-årsjubileum, 2017, producerade vi en introduktionsfilm som ger en inblick i hur konsten placeras ut och visas i offentliga rum. Filmen kan ses på sajten Vimeo. (länk till filmen på Vimeo)

Stöld av konst

Stölder av konst förekommer, men det är inte så vanligt. Den största anledningen till att verk inte hittas vid en inventering är att konstverket flyttats eller ställts undan utan vår vetskap.

Om man på en arbetsplats vet att ett konstverk stulits skall den ansvarige konstkontakten polisanmäla stölden. Kopia på polisanmälan skall skickas direkt till intendenten för samlingen på Göteborg Konst.