Intresseanmälan – konstkonsult för inköp till konstsamlingen

”Interiör Göteborg Konst”  Foto: Jan Peter Dahlqvist

Konstinköpen till samlingen skall medvetet spegla samtidens mångfald av konstnärliga uttryck i tids-, material- och teknikaspekt, av konstnärer med olika bakgrund och förhållningssätt. Våra konstkonsulter ska därför kunna bedöma olika tekniker och uttryck och de väljs för att komplettera varandra vad gäller – ålder, bakgrund och konstnärlig inriktning.

Är du utövande professionell konstnär verksam i Göteborg, har god kännedom om dagens konst och vill arbeta som konstkonsult under en period, anmäl ditt intresse i formuläret nedan. Uppdraget är tidsbegränsat upp till ett år, två tillfällen i månaden och är arvoderat.

För våren 2019 har konstnärerna Alina Chaiderov och John Huntington tilldelats uppdraget.

Jan, skulle du kunna uppdatera hemsidan kring detta samt att nästa deadline för ansökan om uppdraget inför hösten 2019 är fredagen den 10 maj 2019. Det har redan börjat att droppa in…

Sista ansökningsdag inför hösten 2019 är den 10 maj 2018. Beslut om vilka som får uppdraget meddelas personligen samt via hemsidan.

Fyll i dina uppgifter i formuläret

*
*
*
*
*
Ev. hemsida

Kommentarer:

* Obligatoriska fält