Vi som arbetar på Göteborg Konst

Cecilia Borgström-Fälth, enhetschef
cecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se
Tel: 031 368 32 66

Sarah Hansson, processledare, 1%-regeln
sarah.hansson@kultur.goteborg.se
Tel: 031 368 32 54

Angelica Olsson, intendent, konstsamling
angelica.olsson@kultur.goteborg.se
Tel: 031 368 32 61

Jan Dahlqvist, konstarkivarie, webbredaktör
jan.dahlqvist@kultur.goteborg.se
Tel: 031 368 32 63

Eric Magassa, konsttekniker
eric.magassa@kultur.goteborg.se
Tel: 031 368 32 53

Magnus Larsson, konsttekniker
magnus.larsson@kultur.goteborg.se
Tel: 031 368 34 89

Björn Pedersen Duivenvoorden, kommunikatör
bjorn.duivenvoorden@kultur.goteborg.se
Tel: 031 368 35 99