Per och Alma Olssons fonder

I sitt testamente från 1926 donerade direktör Per Olsson och hans fru Alma Olsson 100 000 kronor till Göteborgs Stad. Dessa pengar skulle placeras i en fond som enligt testamentet skulle heta ”Per och Alma Olssons fond för Göteborgs folkskolor”. En större del av räntan från kapitalet skulle användas till att köpa in konst av god kvalitet…”att användas för Göteborgs Stads folkskolors inre konstnärliga utsmyckning, ägnat att väcka barnens fantasi och utveckla dess färgsinne”.

Makarna donerade även 100 000 kronor till staden för att årligen ur ”Per och Alma Olssons fond” dela ut ett pris till ”den byggherre som under nästföregående år färdigställt det eller de hus som visat sig bäst motsvara estetiska samt därjämte hygieniska och praktiska krav”.
Utöver prissumman sätts en plakett upp på den byggnad som belönats. Frölunda torg, Götatunneln och Avalon hotell är några av de byggnader som under åren fått motta utmärkelsen.

Per-Alma-Olssons-testamente.pdf

Reglemente-Per-Alma-Olssons-grundskolefond.pdf

Stadsfullmaktige-handling-PoA-donation-1958.pdf

INTRESSEANMÄLAN FÖR KONSTPROJEKT I GRUNDSKOLAN

Om du som representant för en grundskola i Göteborg vill anmäla intresse för att delta i ett kommande projekt arrangerat av Per och Alma Olssons grundskolefond, fyll i formuläret nedan.

 

Stadsdel*
*
*
Skolans årsklasser*
*
*
*

Ange när ni tidigast kan delta i ett projekt samt önskemål om ev. tema

* Obligatoriska fält