Charles Felix Lindbergs donationsfond

Vid sin död 1909 efterlämnade Charles Felix Lindberg en förmögenhet på drygt två miljoner kronor. Han hade en dröm om ett grönare och vackrare Göteborg och testamenterade hela sin kvarlåtenskap i form av en donationsfond till Göteborgs stad (vilket då motsvarade 12 % av hela Göteborgs årsbudget). Enligt testamentet skall fondens avkastning användas till ”stadens prydande och förskönande”. Pengarna skulle användas till både skulpturer, parkanläggningar och planteringar. Fonden har till exempel finansierat stora delar av Botaniska trädgården, Slottsskogsvallen och S A Hedlunds park.

Charles Felix Lindbergs donationsfond ger oss möjlighet att lyfta våra gemensamma platser och torg med konst. Idag är Kulturnämnden styrelse för Charles Felix Lindbergs donationsfond. Göteborg Konst förvaltar de skulpturer som finns och föreslår i samråd med olika aktörer, inte minst med stadens invånare vilka platser som blir aktuella för nya konstnärliga gestaltningar.

Tack vare Charles Felix Lindbergs generösa donation finns det idag exceptionella förutsättningar för ständigt nya konstupplevelser i staden.