Donationer

© Emma Ströde, "Nikes Göteborg", © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
© Emma Ströde, ”Nikes Göteborg”, © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

CHARLES FELIX LINDBERGS DONATIONSFOND

När det gäller vårt gemensamma offentliga rum, är medborgarna genomgående intresserade och nyfikna och de involverar sig gärna i frågor som rör närmiljön. Konsten ställer viktiga frågor, bjuder in till samtal och väcker debatt.

Charles Felix Lindbergs donationsfond har genom sin generösa donation 1909 skapat exceptionella förutsättningar för ständigt nya konstupplevelser i staden. Vid sin död skänkte Charles Felix Lindberg sin förmögenhet till Göteborg Stad att användas till stadens förskönande.

Fonder ger oss unika möjligheter att lyfta våra gemensamma platser och torg med konst. Det är ett stort ansvar att förvalta gåvor av den dignitet, det kräver samråd med olika aktörer och inte minst med stadens invånare som kan föreslå och påverka vilka platser som blir aktuella för konstnärlig gestaltning.

Läs mer om Charles Felix Lindbergs donationsfond.

PER OCH ALMA OLSSONS GRUNDSKOLEFOND

En annan fond som idag förvaltas av Göteborg stad är Per och Alma Olssons grundskolefond. Genom att instifta två fonder testamenterade 1926 grosshandlarparet Per och Alma Olsson sin förmögenhet till staden. En av fonderna är Per och Alma Olssons grundskolefond.

I detta uppdrag finns även en pedagogisk avsikt, genom konsten skulle barnen fostras i det man på den tiden kallade för fosterlandskärlek.

I dagsläget har detta pedagogiska uppdrag tolkats som ett sätt att genom konstprojekt på skolor involvera elever för att på så vis ge dem insyn i skiftande konstnärliga processer. Det finns en utdelningsansvarig grupp  av politiker för fonden. Göteborg Konst bistår gruppen med sakkunskap och hjälp.

Varje år väljer man ut en eller fler skolor för ett konstprojekt samt utser lämplig konstnär för genomförandet. Konstnären ska i slutändan leverera ett unikt konstverk av hög kvalitet, men under tillkomsten engageras både skolan och barnen på olika sätt. På så sätt blir konstverket en integrerad del av skolan vars elever ges tillfälle till fördjupad kunskap i verkets tillblivelse.

Läs mer om Per och Alma Olssons donationsfonder.