1%-regeln

I Göteborg har man avsatt pengar till offentlig konst under många år. Numer är det ett krav för alla bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad. I januari 2013 beslutade Kommunfullmäktige om en regel där 1% av byggkostnaden ska avsättas till konstgestaltning. Konsten ger platsen identitet och skapar upplevelser till dem som bor, arbetar eller kommer på besök.

VAD INNEBÄR 1%-REGELN?

Stadens förvaltningar och helägda bolag ska avsätta 1% av byggkostnaden, inklusive byggherrekostnad, för konstgestaltning när man bygger nytt, bygger till eller bygger om. Det gäller även offentliga platser som lekplatser, torg, parker och trafikplatser. Det finns några undantag av teknisk karaktär som till exempel ventilationsrenoveringar, stambyten och anpassning för tillgänglighet. Det är alltid möjligt att avsätta fler procent eller att flera byggbolag går samman när det ska byggas ett större bostadsområde.

VI HJÄLPER DIG I DEN KONSTNÄRLIGA PROCESSEN

Göteborg Konst har lång erfarenhet och professionell kompetens att arbeta med konst i de offentliga rummen. Vi bidrar med rådgivning och stöd genom hela processen. Tillsammans diskuterar vi förutsättningar och hur urvalet av konstnär ska ske. Göteborg Konst har också ett ansvar gentemot kommunstyrelsen att följa upp varje konstnärligt projekt där 1%-regeln använts, oavsett om du samarbetat med Göteborg Konst eller ej. Därför är det viktigt att rapportera in de projekt som avser 1%-regeln till Göteborg Konst.

FAQ VID UPPHANDLING AV OFFENTLIG KONST

När myndigheter, stat, kommuner och landsting samt kommunala eller statliga bolag eller styrelser ska köpa något gör de en offentlig upphandling.

Här besvarar vi vanliga frågor som uppstår vid köp av offentlig konstgestaltning.

Så här kan processen se ut vid tillkomsten av ett nytt konstverk.