”En vinge rörde mitt hår” – Tre permanenta skulpturer till Bergskristallparken

© ”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson/Bildupphovsrätt, 2018, Skulptur 1: Skulpturen rymmer bon för vilda solitära bin som är viktiga för pollineringen av grödor. © Foto: Konstnären, 2017

Konstnären Ulrika Janssons verk En vinge rörde mitt hår, i Bergkristallsparken, Tynnered, är nu invigt. (klicka här för karta). Fortsätt läsa ””En vinge rörde mitt hår” – Tre permanenta skulpturer till Bergskristallparken”

”UT MED KONSTEN!”

Omslagsbild_3

 

6 – 20 september 2017 visades utställningen Ut med konsten! på Stadsbiblioteket för att uppmärksamma att det är 70 år sedan Göteborgs Stad började köpa in konstverk för att placeras ut och visas på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av närmare nio tusen konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram tills idag. Genom samlingen får allmänhet och personal en möjlighet att möta konst i sin vardag. I utställningen visades ett urval av konstverk ur samlingen.

Fortsätt läsa ””UT MED KONSTEN!””

Invigning av tre nya skulpturer

Från avtäckningen av Ragnhild Alexanderssons skulptur "Lätt som en plätt" vid Kaserntorget, Göteborg, 3 december 2015.Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2015

Från invigningen av Ragmhild Alexanderssons skulptur "Lätt som en plätt", Kaserntorget, Göteborg. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2015

Centrala Göteborg har nu berikats med tre nya konstverk. Den 3 december avtäcktes och invigdes i tur och ordning;

Emma Strödes, ”Nikes Göteborg” på Kungsportsplatsen, Ragnhild Alexanderssons, ”Lätt som en plätt” Kaserntorget och Tilda Lovells, ”Oraklet” vid hörnet Kyrkogatan/Korsgatan.
Fortsätt läsa ”Invigning av tre nya skulpturer”

Invigning av konstverk i Hjällbo

anna-2

Välkommen till invigning av det nya konstverket ”Sluta aldrig att drömma” av konstnären Anna Persson,  fredag 29 maj kl. 13.30. Tunneln är belägen vid Bläseboskolan i Hjällbo.

Gångtunneln under Gråbovägen i Hjällbo har rustats upp och fått nytt ljus och en konstnärlig gestaltning för att skapa en vackrare och tryggare miljö.

Konstverket har tillkommit genom ett samarbete mellan Trygg Vacker stad och Göteborg Konst.

”Intertwined” – Nytt konstverk i Hammarparken

Verket avtäcks av Cecilia Borgström Fälth från Göteborg Konst och konstnären. Foto: Jan Peter Dahlqvist

På en bergknalle ovanför lekplatsen i Hammarparken, Hammarkullen, står numer konstverket ”Intertwined” (”sammanflätad” på svenska). Verket är utfört av konstnären Åsa Maria Bengtsson.

Invigning och avtäckning ägde rum den 4 maj 2015 och invigningstalare var Lars Edmar, ordförande för utskottet Göteborg Konst, samt Cecilia Dalman Eek, ordförande i Park och naturnämnden. Fortsätt läsa ””Intertwined” – Nytt konstverk i Hammarparken”

Nytt ljuskonstverk i Klippantunneln

Kl. 19.00 på Kulturnatta, fredag 10 oktober 2014,  invigdes det nya ljuskonstverket ”Amfibietunneln”.

Foto: Filip Andersson, Kreativtljus

Konstnärerna Mikael Richter och arkitekten Karen Froede har skapat en konstnärlig gestaltning i tunneln mellan Karl-Johansgatan och Klippanområdet. Tunneln är entré till området där du bland annat kan möta den fria horisonten bortom Älvsborgsbron. Här finns också bostäder, konstnärsateljéer, konsthallen Röda Sten, företag och Konstnärernas kollektivverkstad. Genom tunneln passerar många fotgängare, cyklister och bilar dygnet runt.
Ett samarbete mellan Göteborg Konst, Trafikkontoret och Trafikverket.

Foto: Filip Andersson, Kreativtljus
 Fortsätt läsa "Nytt ljuskonstverk i Klippantunneln"

Konsten i Göteborgs stadsbibliotek

Onsdagen den 23 april 2014 på Världsbokdagen återinvigdes Göteborgs Stadsbibliotek efter två års renovering och ombyggnad.

I samband med ny- och ombyggnationen har 1 % av byggkostnaden avsatts till konst och två större konstnärliga gestaltningar har kommit göteborgarna till del.

”Går du ofta hit”. ©Yvonne T. Larsson/BUS 2014 Foto: Jan Peter Dahlqvist

”Går du ofta hit, eller”. © Yvonne T. Larsson/BUS 2014  Foto: Jan Peter Dahlqvist

Vid den nya entrén möter vi Yvonne T. Larssons tre pelare som skiljer sig markant från den stramhet man normalt förknippar med en pelares form. Istället uttrycker de trots sin tyngd en slags lätthet med sin känsla av ett luftigt tyg som faller i mjuka veck. Pelarna, drygt tre meter höga, är gjutna i brons och sprutmålade i rött, gult och blått. Titeln på verket är Går du ofta hit, eller ?

Fortsätt läsa ”Konsten i Göteborgs stadsbibliotek”