Askim Escape Pod

Jens Evaldsson, Askim Escape Pod. 3D-skiss konstnären

På uppdrag av Trygg, vacker stad, Park- och naturförvaltningen och Göteborg Konst arbetar konstnären Jens Evaldsson under hösten och vintern 2018 med att skapa ett pedagogiskt program och en träflotte med en halvsfärisk genomskinlig skulptur (geodesic dome). Flotten byggs vid Askimsbadet och tanken är att den blir ett flyttbart landmärke och associativ social yta för möten, konst, föreläsningar och workshops.

Den slutgiltiga installationen vill  väcka frågor om människans relation till naturen med fokus på havet – nedskräpning, klimat, katastrofforskning, energifrågor och havet som offentlig plats. Det pedagogiska programmet består av inbjudna deltagare och ungdomar och vuxna från olika stadsdelar som får delta i samtal, föreläsningar och workshops. Projektet kommer att dokumenteras och ställas ut i Långgrundet och i det nyinrättade pedagogiska centret Blåmusslan vid Askimsbadet.

Askimsviken, eller Askimsbadet, är en av Göteborgs största badplatser. Här finns en långgrund sandstrand och stora gräsytor för sociala aktiviteter och rekreation. Badet har en 259 meter lång badpir. Ramper ner till sandstranden och från piren gör platsen lättillgänglig för alla.

Inom ramen för projektet Kultur i offentlig miljö vill Trygg, vacker stad genom Park- och naturförvaltningen och i samarbete med Göteborg Konst genomföra ett konst- och miljöprojekt med pedagogisk målsättning.

Tanken är att uppdraget om det offentliga konstverket består av två delar, dels  ett pedagogiskt fokus där medskapande och lärande utifrån tematiken står i centrum, och dels att skapa en fysisk del, en gestaltning, som under två år ska kunna fungera som mötesplats och utgångspunkt för lärande samtal och övningar. Konstverket i sin helhet ska lyfta tematiken kring hav och vatten som resurs med särskilt fokus på problematiken med nedskräpning av våra hav.

”Askim Escape Pod” av Jens Evaldsson under uppbyggnad, oktober 2018. Foto: Anette Wigeborn Bergström

Under hösten och vintern 2018 anordnas fler föreläsningar och workshopar med olika teman:

⇒ NEDSKRÄPNING I HAVET
– Om Malmska valen, skräp i havet, återvinningskonst m.m.
Medverkande: Florina Lachmann, projektledare, Ren
Attraktiv Kust, Johan Eyssen, konstnär, Marie Gayatri Ekedahl, konstnär

⇒ KATASTROF OCH KLIMAT
– Om beredskapsperspektivet, prepping, samhällskollaps och ny ordning.
Medverkande: Erik Sjödin, konstnär, David Jonstad, frilansskribent och
författare

⇒ ENERGIUTVINNING AV HAV, VIND OCH SOL
– Om vattenhjul, solceller och makerspace, solbränslen, electrofuels och att skapa
flytande bränsle från luft och vatten medhjälp av solenergi.

Medverkande: Harriet Aurell och Niclas Ekholm, makers
och teknikpedagoger, Maria Grahn, forskare och ledare för
Chalmers styrkeområde Energi

⇒ HAVET OCH VATTNET SOM OFFENTLIG PLATS
– Föreläsning, samtal och byggworkshop. Maretopiaprojektet,
modellbyggarworkshop m.m.
Medverkande: Jens Evaldsson, konstnär

⇒ INVIGNING OCH AVSLUTNING
Lördag 8 december kl. 14, Askimsbadet
En sammanfattning av höstens och vinterns olika
tematräffar med invingning, fika, eld, performance och mingel!

Jens Evaldsson  (född 1975)  bor och verkar i Stockholm.  Han tog sin MFA vid Kungliga Konsthögskolan år 2009.  Efter sin examen har Jens haft en soloutställning på T-Tasu Gallery, Tsukuba , Japan. Han har också medverkat i flera grupputställningar, “Maretopia Control” (2016), Water Research Area, Karlstad i samarbete med Konstfrämjandet Värmland och “Experiment Maretopia” (2015) Experiment Stockholm, Färgfabriken, i samarbete med Konstfack, Stockholm. Jens har även gjort offentliga gestaltningsuppdrag, till exempel för Södertälje Science Park, Stockholm och i Vallastaden, Linköping.