”Askim Escape Pod” – Invigning 8 december

Jens Evaldsson, Askim Escape Pod. 3D-skiss konstnären

I ett samarbete mellan Park- och naturförvaltningen, Trygg, vacker stad och Göteborg Konst har konstnären Jens Evaldsson under hösten arbetat med att skapa ett pedagogiskt program och en träflotte med en halvsfärisk genomskinlig skulptur, en så kallad geodesic dome. Flotten har byggts vid Askimsbadet och tanken är att den ska vara ett flyttbart landmärke och en plats för möten, konst, föreläsningar och workshops.

Den slutgiltiga installationen vill  väcka frågor om människans relation till naturen med fokus på havet – nedskräpning, klimat, katastrofforskning, energifrågor och havet som offentlig plats. Det pedagogiska programmet består av inbjudna deltagare och ungdomar och vuxna från olika stadsdelar som får delta i samtal, föreläsningar och workshops. Projektet kommer att dokumenteras och ställas ut i Långgrundet och i det nyinrättade pedagogiska centret Blåmusslan vid Askimsbadet.

Askimsviken, eller Askimsbadet, är en av Göteborgs största badplatser. Här finns en långgrund sandstrand och stora gräsytor för sociala aktiviteter och rekreation. Badet har en 259 meter lång badpir. Ramper ner till sandstranden och från piren gör platsen lättillgänglig för alla.

Inom ramen för projektet Kultur i offentlig miljö vill Trygg, vacker stad genom Park- och naturförvaltningen och i samarbete med Göteborg Konst genomföra ett konst- och miljöprojekt med pedagogisk målsättning.

Tanken är att uppdraget om det offentliga konstverket består av två delar, dels  ett pedagogiskt fokus där medskapande och lärande utifrån tematiken står i centrum, och dels att skapa en fysisk del, en gestaltning, som under två år ska kunna fungera som mötesplats och utgångspunkt för lärande samtal och övningar. Konstverket i sin helhet ska lyfta tematiken kring hav och vatten som resurs med särskilt fokus på problematiken med nedskräpning av våra hav.

Escape Pod under uppbyggnad, november 2018. Foto: Björn Duivenvoorden

Jens Evaldsson  (född 1975)  bor och verkar i Stockholm.  Han tog sin MFA vid Kungliga Konsthögskolan år 2009.  Efter sin examen har Jens haft en soloutställning på T-Tasu Gallery, Tsukuba , Japan. Han har också medverkat i flera grupputställningar, “Maretopia Control” (2016), Water Research Area, Karlstad i samarbete med Konstfrämjandet Värmland och “Experiment Maretopia” (2015) Experiment Stockholm, Färgfabriken, i samarbete med Konstfack, Stockholm. Jens har även gjort offentliga gestaltningsuppdrag, till exempel för Södertälje Science Park, Stockholm och i Vallastaden, Linköping.

KONSTNÄRENS KONCEPTBESKRIVNING
Askim Escape Pod (Nödkapsel för Askim på svenska) är namnet på ett konstverk bestående av flera delar. Ett löfte om att erbjuda torr mark även om klimatförändringarna får isarna att smälta.

Flotten är en interaktiv skulptur vilket betyder att den är öppen för alla att använda på olika sätt: Det går att sitta i den och titta på solnedgången eller stjärnorna. Ett skydd undan kyla, regn och vind.

Flottens tolvsidiga bas refererar till klockan och vår tid på jorden. Teman som havets liv och nedskräpning av havet, hållbar energiutvinning, och klimatfrågan har varit en utgångspunkt i projektet och en röd tråd under processen. Plattformen och dess dome kan ses som en biotop, ett klimatsystem eller en modell av världen.

De stora tyngderna som håller flotten på plats väger 200 kg styck vilket kommer hålla emot den lätta flotten vid stormar och lätta översvämningar. Om vattnet stiger längre än kedjornas längder kommer flottens flytkraft på 5 ton överskrida tyngdernas vikt i vatten (betong väger bara hälften så mycket under vatten). Således kommer tyngderna att lyftas upp och hänga under som stabiliserande ballast tills farkosten når grundare land.

Konstverkets fysiska del kan fungera som ett fordon både för kroppen och tanken och ge upphov till nya idéer om vad som behöver göras för att rädda naturen och oss. Kanske behöver vi ta oss utanför vår egen komfortzon för att se den stora bilden?

Under höst och vinter 2018 anordnas en serie föreläsningar och workshops på tema hav, nedskräpning och klimat.

Skulptur tillverkad av skräp från havet. Foto: Jens Evaldsson

⇒ NEDSKRÄPNING I HAVET
– Om Malmska valen, skräp i havet, återvinningskonst m.m.
Medverkande: Florina Lachmann, projektledare, Ren
Attraktiv Kust, Johan Eyssen, konstnär, Marie Gayatri Ekedahl, konstnär

⇒ KATASTROF OCH KLIMAT
– Om beredskapsperspektivet, prepping, samhällskollaps och ny ordning.
Medverkande: Erik Sjödin, konstnär, David Jonstad, frilansskribent och
författare

⇒ ENERGIUTVINNING AV HAV, VIND OCH SOL
– Om vattenhjul, solceller och makerspace, solbränslen, electrofuels och att skapa
flytande bränsle från luft och vatten medhjälp av solenergi.

Medverkande: Harriet Aurell och Niclas Ekholm, makers
och teknikpedagoger, Maria Grahn, forskare och ledare för
Chalmers styrkeområde Energi

⇒ HAVET OCH VATTNET SOM OFFENTLIG PLATS
– Föreläsning, samtal och byggworkshop. Maretopiaprojektet,
modellbyggarworkshop m.m.
Medverkande: Jens Evaldsson, konstnär

INVIGNING OCH AVSLUTNING
Lördag 8 december kl. 14-16, Askimsbadet.
En sammanfattning av höstens och vinterns olika
tematräffar med invingning, fika, eldworkshop, filmvisning, pyssel för barn, performance och mingel!