• "Väg och Vatten" © Lillemor Petersson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
  • "Väg och Vatten" © Lillemor Petersson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
  • "Väg och Vatten" © Lillemor Petersson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
  • "Väg och Vatten" © Lillemor Petersson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
  • "Väg och Vatten" © Lillemor Petersson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
  • "Väg och Vatten" © Lillemor Petersson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
  • "Väg och Vatten" © Lillemor Petersson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
  • "Väg och Vatten" © Lillemor Petersson/Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
  • Foto: Lillemor Petersson. Bygget av "Väg & Vatten" på Chalmers


Konstnär: Lillemor Petersson

Titel: Väg & Vatten
Material: Tegel, markarbete, bänkar
Mått (hxbxd): Ca 9,2 meter höga
Placering: Sven Hultins gata 6, 412 58 Göteborg, Sverige visa karta-->
Placerat år: 1990

Om verket:

Den 15 maj 1990 invigdes Lillemor Peterssons konstverk inne på Chalmers område. Konstnären utformade förutom de två pelarna även stensättningen, sittbänkarna och cykelskydden bredvid. Beställare var Statens Konstråd. Markberedning och grundläggningsarbetet skänktes av byggföretaget Kullenbergs i samband med deras 50-årsjubileum.

I maj 2017 när denna text skrevs kontaktades konstnären eftersom det inte någonstans fanns en titel på gestaltningen. På en skylt står det ”bränt tegel” och en annan ”tegelskulptur”, men vid detta samtal och efterföljande korrespondens bestämde konstnären att verket skall ha en titel och hon beslöt då att 27 år efter invigningen namnge verket till ”Väg & Vatten”.

Man kan lätt få flera olika associationer när man betraktar de närmare 10 meter höga pelarna. Allt från forntida kolonner till brospann eller varför inte bilden av ett påbörjat bygge där den välvda formen antyder fortsättningen. Dessutom kan man tolka de två formerna som bokstaven ”V” gånger två, som i Väg & Vatten.

Konstnären berättar att när hon startade arbetet kom hon i samtal med en lärare på Chalmers som arbetade med vägar och han hjälpte till med att ta fram den svängradie som pelarna beskriver upptill. Om man satte samman de bägge pelarna i toppen så skulle man således få en kurvatur som beskrev en perfekt krökning (dosering) av en väg.

Längs hela tegelytan ser man olika symboler, tecken, bokstäver och små bildberättelser. På en tegelsten syns en relief som berättar om tidig tegeltillverkning, tre personer bär, staplar och bränner tegel i en ugn. På en annan ser vi en eldsprutande drake. Nog kan man fundera över alla de associationer som konstnären fått under den långa tid som arbetet med detta konstverk pågick. I uppdraget ville man från Chalmers ha en gestaltning som markerade entrén till dåvarande Väg och Vatten och det får man säga att Lillemor Peterssons konstnärliga gestaltning fortfarande i högsta grad uppfyller.

Fotot som är sammansatt av två bilder är från installationen av konstverket. De två betongpelare som utgör stommen till skulpturen är pålade 20 meter ner i marken.