• © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
 • © Lars Kleen, "Krigsseglarnas monument", 1997. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017


Konstnär: Lars Kleen

Titel: Krigsseglarnas minnesmärke
Material: Järn, betong
Mått (hxbxd): 320 x 500 x 650 cm ca
Placering: Lilla Bommens torg, 411 04 Göteborg, Sverige visa karta-->
Placerat år: 1997

Om verket:

Minnesmärket över de sjömän som trotsade krigets faror under andra världskriget kom på plats 1997.

Dess ursprungliga placering var på Stenpiren där det invigdes den 6 september i närvaro av 8oo sjömän. Uppskattningsvis omkom 2000 svenska sjömän under kriget i sitt arbete med att se till att varor och material, trots krigets risker, ändå kunde nå fram till sina destinationer.

Bakgrunden till minnesmärkets tillkomst var ett möte på Vasamuseet i Stockholm den 7 mars 1996, då kommunikationsminister Ines Uusmann (S) träffade flera krigsseglare. Hon gav då i löfte att ett minnesmärke skulle resas över deras och deras kamraters insatser. Vid samma möte uppmärksammades även sjökrigsforskaren Terje Fredh (då verksam som lokalredaktör i Lysekil för tidningen Bohusläningen) för sin långa kamp att ge krigsseglarna ett erkännande.

Regeringen gav därefter i uppdrag till Sjöfartsverket, Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och HKF (Handelsflottans fritidsråd) att ta fram detta minnesmärke. Dåvarande generaldirektören för Sjöfartsverket, Anders Lindström, ansvarade för att lösa finansieringen. Merparten av kostnaden togs av flera sjöfackliga organisationer, av Redareföreningen och olika stiftelser knutna till sjöfarten. Anläggningskostnaden för detta konstnärligt utformade minnesmärke på Stenpiren bekostades av Göteborgs Hamn AB.

2012 påbörjades bygget av det nya resecentret vid Stenpiren och monumentet magasinerades i väntan på sin nya placering vid Lilla Bommen framför Barken Viking, där det efter renovering återinvigdes 6 juni 2015.

Konstnären Lars Kleen har skapat en stark och dramatisk skulptur. Åtta betong-pollare (master?) bär upp två ”korsfästa”, spetsade fartygsskrov i järn. Det finns i uttrycket något obevekligt och skrämmande som troligtvis stämmer väl in på många sjömäns upplevelser och minnen från kriget.

På en granitplatta vid verket står följande text att läsa:

Sverige tackar sitt sjöfolk för dess insats under ofärdsåren 1939 – 1945
Havet är stort, evigt och stort – Harry Martinson

Mer om konstnären (Wikipediasida)

Bloggpost av Björn Alvebrand om Krigsseglarna och Ningposkandalen.