OPEN CALL – Sök konstgestaltningsuppdrag av innergård i bostadsområde vid Skottårsgatan, Kortedala

Bostadsbolaget bjuder i samarbete med Göteborg Konst in till upphandling avseende konstgestaltning av innergård i bostadsområde vid Skottårsgatan, Kortedala.

Uppdraget avser en permanent konstgestaltning som utgår från platsens villkor.
Den avgränsade parkliknande platsen som är utsedd för konstgestaltningen ligger inbäddad i ett bostadsområde som är omgärdat av större och mindre lägenhetsbyggnader. Runt om finns större öppna grönytor vilket innebär blickfång från flera håll.

Platsen är öppen för tolkning och ingrepp. Den kan hanteras som utställningsrum, en plats för kontemplation och umgänge, eller som en passage till och från sin hemmamiljö. Konstgestaltningen kan beröra aktuella frågor men ska samtidigt verka stimulerande för de som vistas i området över lång tid.

Tre konstnärer kommer få skissuppdrag. Preliminär skisstid beräknas löpa cirka ca 10 veckor, från september till november. Skissarvode är 35 000 exklusive moms. Produktionstid för vinnande skiss beräknas löpa mellan december 2018 – maj 2019. Konstgestaltningen ska vara leveransklar senast 1 juni 2019.

Uppdraget ska kunna genomföras inom en kostnadsram av högst 600 000 kronor exklusive moms.

Länk till upphandlingen i Visma

FAQ – Upphandling av offentlig konst

Vanna Bowles gestaltar gångstråk i nytt bostadsområde på Lindholmen

Skisser av Vanna Bowles för gångstråket vid Lindholmshamnen, 2018. Foto: Konstnären

”Orädd resa” är titeln på den konstgestaltning som konstnären Vanna Bowles skall förverkliga för bostadsområdet Lindholmshamnen som  väntas stå klart senast 2022. Konstgestaltningen syftar till att aktivera huvudgångstråket i bostadsområdet som sträcker sig från Maskinparkens förskola i öst till Lindholmen Science Play i väst. Den visuella konstgestaltningen är tänkt att väcka nyfikenhet och förhöja upplevelsen av promenadsträckan som framför allt många barn och unga kommer använda dagligen. För Bowles handlar dock skulpturtrion ”Orädd resa” lika mycket om den mentala resan, liksom den fysiskt kroppsliga förvandlingen, man gör när man går från att vara barn till att bli ungdom.

Att befinna sig i metamorfos, att vara i ett upplevt mentalt och fysiskt tillstånd av mittemellan, är ett ämne som Bowles återkommande undersöker i sin konstnärliga praktik. I hennes bildvärld flyter natur och kultur ihop och blir bitvis surrealistisk. En värld som ibland blir skrämmande i sin träffsäkra illustration av mänsklig sårbarhet och utsatthet, men framförallt är den förtrollande och öppen för tolkning. Bowles arbetar med teckning, skulptur, fotografi, installation och performance. Oavsett teknik eller motiv har materialen hon väljer alltid en inneboende skörhet som förstärker en känsla av alltings flyktighet.

Vanna Bowles i sin ateljé. Foto: Dorothy Ann Bøhler.

Vanna Bowles
(f. 1974) kommer från Göteborg men bor och är verkar numera i Oslo, Norge. Hon är utbildad vid Statens Kunstakademi i Oslo och Universität der Künste i Berlin. Bowles presenterade tidigare i år soloutställningen ”Allt är bra” på Halmstad konsthall och har vid ett flertal tillfällen ställt ut på gallerier i Sverige, senast på Galleri Thomassen i Göteborg under våren 2017.  2016 fick hon 10-årigt arbetsstipendium från Norska Kulturrådet. www.vannabowles.com

Uppdraget med konstnärlig gestaltning formulerades av Göteborg Konst och Norra Älvstranden Utveckling AB i samverkan med ett konsortium av kommunala och privata fastighetsägare.

Konstgestaltning av Éva Mag väcker tankar om individen och kollektivet i rörelse

Konstnären Éva Mag har nyligen slutfört arbetet med en konstgestaltning för nybyggda Santos idrottshallar på Campus Lindholmen. Konstverket har fått titeln ”Jag + Du = Vi” och är en diptyk bestående av diasec-monterade fotografier föreställandes flerfärgade och brokiga textila figurer mot enfärgade bakgrunder. Här berättar hon lite mer om sitt konstnärskap och om tankarna bakom den nya konstgestaltningen. Fortsätt läsa ”Konstgestaltning av Éva Mag väcker tankar om individen och kollektivet i rörelse”

”A Line” – Judith Hopf skapar ordning av kaos i platsanpassat konstverk vid Scandinavium

Ett spännande verk har precis färdigställts i centrala Göteborg:  ”A Line” är placerad ovanför och nedanför trappartiet utanför Scandinaviums entré. Verket har utförts av den tyska konstnären Judith Hopf i ett samarbete med Florian Zeyfang och består av en orange linje som ser ut att vara ritad i ett enda svep. Markmålningen utgår från Scandinaviums ursprungliga kulör och mönstret som bildas kan till exempel föreställa en ishockeyspelare eller publik som jublar, vilket är fritt för egen tolkning. Konstverket, som beskrivs som komplext och lekfullt, knyter därmed an till ishockey- och musikevenemangen som äger rum i Scandinavium. Fortsätt läsa ””A Line” – Judith Hopf skapar ordning av kaos i platsanpassat konstverk vid Scandinavium”

”Hagavågen” – nytt konstverk till Pehr Erikssons plats i Haga

3D-skiss av ”Hagavågen” som står klar på Pehr Erikssons plats sommaren 2018. Konstnärerna bakom verket är Signe Johannessen och Erik Rören.

Inom ramen för projektet Torguppdraget ska GöteborgsLokaler, tillsammans med Göteborg Konst och trafikkontoret, förvandla Pehr Erikssons plats till något helt nytt. Planen är att skapa ett nytt stadsrum som ska bli en självklar mötesplats i Haga. Fortsätt läsa ””Hagavågen” – nytt konstverk till Pehr Erikssons plats i Haga”

Konstinköp till samlingen 2017

Fotografi ur serien ”Magadi” av Osborne Macharia, inköpt 2017 från Konsthallen Blå Stället

Göteborg Konst presenterar genom den digitala utställningen ”Konstinköp till samlingen 2017” konstverk som köptes in under förra året. I 70 år har Göteborgs Stad köpt in konst för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Budget för inköpen 2017 var 800 000 kronor och totalt köptes 80 konstverk in av 62 konstnärer. Utställningen visades 1 mars – 31 maj 2018. Fortsätt läsa ”Konstinköp till samlingen 2017”

”En vinge rörde mitt hår” – Tre permanenta skulpturer till Bergskristallparken

© ”En vinge rörde mitt hår”, Ulrika Jansson/Bildupphovsrätt, 2018, Skulptur 1: Skulpturen rymmer bon för vilda solitära bin som är viktiga för pollineringen av grödor. © Foto: Konstnären, 2017

Konstnären Ulrika Janssons verk En vinge rörde mitt hår, i Bergkristallsparken, Tynnered, är nu invigt. (klicka här för karta). Fortsätt läsa ””En vinge rörde mitt hår” – Tre permanenta skulpturer till Bergskristallparken”