Meny
 

Arkiv: Nov 2017

 1. Motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond

  Detalj av Ralph Lundquist skulptur Gemenskap i Slottsskogen, Göteborg © "Gemenskap", Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

  Om du som medborgare eller representant för organisation/förening i Göteborg vill föra fram ett förslag på en plats där Du/Ni anser att det behövs ett nytt konstverk finns nu möjlighet att föreslå detta.

  Du behöver fylla i en blankett som du sedan skickar per mejl eller post till ”din” politiker i kommunfullmäktige i god tid innan den 22 februari 2018 då inkomna motioner behandlas. Blanketten finns här: Motionsblankett-2018-CFL

  Arbetsgång då medel beviljats ur Charles Felix Lindbergs donationsfond
  Om Ditt/Ert förslag godkänns och beviljas sker ingen utbetalning till sökande utan medlen behålls av fonden som därefter bekostar konstgestaltningen och kringkostnader.

  Projekten genomförs som samarbetsprojekt där representanter för kulturförvaltningen, brukarna, konstnärer och eventuell arkitekt medverkar. Ofta inbjuds en eller flera konstnärer/arkitekter för att lämna skissförslag på utförande. Politisk beslutsinstans för olika åtgärder under projektets gång är nämndens utskott Göteborg Konst (Utskottet-Göteborg-Konst-2015-18) som har utdelningsstyrelsens uppdrag att hantera vissa frågor rörande Charles Felix Lindbergs donationsfond.