Meny
 

Arkiv: Maj 2017

 1. UT MED KONSTEN!

  Omslagsbild_3

   

  Under hösten presenterar Göteborg Konst utställningen Ut med konsten! på Stadsbiblioteket. I 70 år har Göteborgs Stad köpt in konstverk för att placeras ut och visas på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av närmare nio tusen konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram tills idag. Genom samlingen får allmänhet och personal en möjlighet att möta konst i sin vardag. Utställningen visar ett urval av konstverk ur samlingen med omgivande program.

   

  Konsten en viktig del av samhället

  Ett konstverk från samlingen möter betraktaren i sin direkta vardag, i en levande miljö och i ett sammanhang där en konstupplevelse bara är en bland andra upplevelser. Att placera konst i offentliga miljöer vilar på en demokratisk övertygelse om att konsten är en viktig del av samhället och att den ska vara tillgänglig för alla. Att samlingen ska väcka intresse för konst generellt, betyder inte att konsten ska vara lättillgänglig. Konst är inte en dekoration. Genom att medvetet visa en mångfald av konstnärliga uttryck, från olika tidsperioder, av konstnärer med olika bakgrund och förhållningssätt så öppnar samlingen upp för konstens många röster.

  Inköp

  Inköp till samlingen sker genom att två konstnärer under ett år får i uppdrag att regelbundet besöka stadens utställningar och fungera som rådgivare. Samlingen har därmed inte formats med en tanke på att representera de stora strömningarna inom konsten från en viss tid eller för visa de konstnärskap som varit mest framträdande. I stället ger samlingen en bred bild av Göteborgs mångfacetterade konstliv och de konstnärskap som visats under åren.

  Olika tiders konstnärliga uttryck

  Naturligtvis finns det avtryck av de stora konstströmningar som varit rådande under en viss tid: från Göteborgskolorismen, 1960- och 70-talets socialt och politiskt inriktade konst, 80-talets vurm för det expressiva och abstrakta uttrycket, via 90-talets intresse för identitetsfrågor och det fotografiska mediets definitiva inträde på konstscenen, till 00-talets ofta idébaserade hållning och nutidens stora variationsrikedom.

  Val av konstkollektioner

  För varje arbetsplats sammanställs ett urval av konstverk från samlingen med tanke på platsen, arkitekturen och verksamhetens förutsättningar. I dag finns konstverk utplacerade på ca 350 arbetsplatser runtom i staden: i allt från ett väntrum på en ungdomsmottagning, en korridor på ett äldreboende, en lokal på ett stadsdelshus, till ett läsrum på ett bibliotek. Konsten speglar samtiden genom att engagera, problematisera, diskutera, och ibland provocera. I mötet med ett konstverk får betraktaren en upplevelse som kan ge upphov till känslor, tankar, associationer som kan öppna upp för samtal med andra eller skapa nya infallsvinklar och perspektiv.

  Publikation

  I samband med öppningen av utställningen lanseras en publikation, i vilken skribenter och poeter fått i uppdrag att fritt reflektera och associera kring ett konstverk ur samlingen. Tanken är att betona det subjektiva mötet med konsten och visa vad det kan innebära att tolka och associera kring konst. Det finns inget rätt eller fel. Hur ett konstverk tolkas påverkas av i hög grad av betraktarens tidigare erfarenheter, den rådande sinnesstämningen och det sammanhang det visas i.

  Publikationen inleds med ett förord av Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova samt tre personliga essäer av Björn Fredlund, Henriette Ousbäck och Stina Oscarson.

  Texter om konstverk av:
  Helena Eriksson om Fernand Léger, Jenny Wrangborg om Brita Larson, Sara Hallström om Olle Baertling, Felicia Mulinari om Kumi Sugai, Mauritz Tistelö om Ida Isakson-Sillén, Göran Dahlberg om Thea Ekström, Fanna Ndow Norrby om John Wipp, UKON om Lenke Rothman, Jörgen Lind om Torbjörn Nolkrantz, Clemens Altgård om Kerstin Olsson, Johannes Heldén om Helene Billgren, Khasayar Naderehvandi om Jarl Hammarberg, Ann-Marie Tung Hermelin om Sue Huang, Fernando Sanchez och Pascual Sisto, Gro Dahle om Torsten Hylander och László Sall om Christina Reenberg Jensen

  Publikationen kommer att delas ut kostnadsfritt i utställningshallen.

  Introduktionsfilm

  Här kan du också se en introduktionsfilm (länk till Vimeo) som ger en inblick i hur konsten placeras ut och visas i offentliga rum. Filmen kommer även visas under utställningen på Stadsbiblioteket. Filmen finns nu även textad på svenska och engelska – Länk till svensktextad version av filmen ”Ut med konsten”. – Link to the film ”Get Art Out!” with english subtitles (Vimeo).

  Vernissage

  Utställningen öppnar med vernissage den 6 september 2017 kl. 14:00
  Kulturnämndens ordförande Mariya Voyvodova inviger utställningen.
  Invigningen hålls i Stadsbibliotekets utställningslokal. Fri entré!

  Stadsbiblioteket har öppet kl. 9.00 – 21.00 under vernissagedagen.

  Medverkande konstnärer

  Kaja Bentzel, Endre Nemes, Marianne Taube, Fernand Léger, Folmer Bendtsen, Einar Christiansson, Brita Larson, Pudlo Pudlat, Leif Ericson, Börge Hovedskou, Joe Tilson, Jan Stenvinkel, Kumi Sugai, Poul Agger, Ida Isakson-Sillén, Uno Vallman, Lenke Rothman, Carl Otto Hultén, Thord Lager, Olle Baertling, Thea Ektröm, Arthur Olafsson, Sten Eklund, Lena Cronqvist, Åke Nordström, John Wipp, Mona Johansson, Holger Bäckström och Bo Ljungberg, Synnöve Beskow, Monica Ekström, Pia Carlsson och Marina Kylberg, Gavin Jantjes, Torbjörn Nolkrantz, Kerstin Olsson, Leif Elggren, Helene Billgren, Margareta Renberg, Roland Persson, Roger Risberg, Leslie Johnson, Maria Miesenberger, Berit Lindfelt, Petra Holm, Olle Schmidt, Monica Englund, Kai Rennes, Gerd Brox Simonsen, Karin Elmgren, Nina Bondeson, Klara Kristalova, Annika Svenbro, Michael Johansson, Stina Östberg, Jarl Hammarberg, Charlotte Walentin, Sue Huang, Pascual Sisto och Fernando Sanchez, Torsten Hylander, Elisabeth Eriksson, Anna Carlson, Christina Reenberg Jensen, Maurits Ylitalo, Sara Lännerström, Klas Eriksson, Jenny Rosberg, Anna Persson, Urban Höglund, Gabriele Basch, Sissi Westerberg, Björn Hellström, Hanne Mago Wiklund

  Föreläsning

  ”Mellan provinsialism och internationalism – Konsten i Göteborg under 70 år”.
  Fil.dr Kristoffer Arvidsson, forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum, föreläser om konsten i Göteborg under 70 år, från Göteborgskolorismens fortsättning på 1940-talet, Endre Nemes och den abstrakta konsten på 1950-talet, 1960-talets experiment, 1970-talets politiska och feministiska konst till 1980-talets underground och 1990-talets relationella estetik. Under perioden finns en spänning mellan en stark lokal identitet och en vilja att tillhöra ett internationellt avantgarde.

  Tid: Torsdagen den 7 september, kl. 18-19
  Plats: Trappan, Göteborgs Stadsbibliotek. Fri entré!

  För frågor kring utställningen

  Angelica Olsson, intendent, angelica.olsson@kultur.goteborg.se, 031-368 32 61

  Pressrelease
  http://www.mynewsdesk.com/se/frikonstochkultur/pressreleases/ut-med-konsten-1934733

 2. Open Call – konstnärlig gestaltning

  Foto från Pehr Eriskssons plats i Haga, Göteborg

  Pehr Eriksons Plats, Haga. Foto: Jan Peter Dahlqvist

  GöteborgsLokaler bjuder i samarbete med Göteborg Konst in till urvalsupphandling avseende en konstnärlig gestaltning på Pehr Eriksons Plats. Yrkesverksamma konstnärer bjuds in för att arbeta i ett offentligt torg mitt i stadsdelen Haga.

   

  Konstverket skall gå att färdigställa fram till juni 2018.

  Tre konstnärer kommer att väljas ut för skissuppdrag i juli. Uppdraget tilldelas i oktober och den konstnär som får uppdraget med en konstnärlig gestaltning på Pehr Eriksons Plats får en kostnadsram av högst 795 000 kronor exklusive moms.

  GöteborgsLokaler vill skapa ett stadsrum som fungerar som en mötesplats och som förhåller sig till Hagas historia.

  Konstnärens uppdrag är att skapa ett konstverk som kan ge de som vistas på platsen tankar och reflektioner samt att tillför estetiska värden. I det här uppdraget kopplas dessa mål med ett konstnärligt uttryck som vänder sig till barn mellan 6 – 13 år.

  Senaste ansökningsdatum är den 14 juni 2017. Skissperiod från början av juli till 6 oktober 2017.

  Länk till upphandlingen

  För att kunna anmäla ditt intresse för detta och andra uppdrag måste du skapa ett konto på Opic. Det kan du göra via länken ovan.