Meny
 

Arkiv: Okt 2014

 1. Tre nya skulpturer till innerstaden

  2013 beslutade Kommunfullmäktige om att använda 800 000:- från Charles Felix Lindbergs donationsfond, i samarbete med Innerstaden Göteborg till tre nya konstverk som skall placeras i centrala Göteborg.

  Utskottet Göteborg Konst beslöt att följande konstnärer tilldelas uppdraget: Emma Ströde, ”Nikes Göteborg”, på Kungsportsplatsen, Ragnhild Alexandersson, ”Lätt som en plätt”, vid Kaserntorget och Tilda Lovell, ”Oraklet”, vid Kyrkogatan-Korsgatan. Läs mer

 2. Föreslå plats för nytt konstverk

  Vet du en plats där det behövs ett nytt konstverk?

   

  Skulptur, Jan Steen. Foto: Jan Peter Dahlqvist

  "Charles Felix Lindberg",  © Jan Steen/BUS 2014. Foto: Jan Peter Dahlqvist

  Charles Felix Lindbergs donationsfond är en fond vars avkastning enligt testamentet skall gå till stadens förskönande. Ett stort antal offentliga konstverk har kommit göteborgarna till del tack vare denna. Avkastningen från fonden 2014, är 2 miljoner kronor.

  För att kunna besluta om ett nytt konstverk till staden måste en politiker i Göteborgs Stad lägga en motion i Kommunfullmäktige. Beslut i fullmäktige sker den 11 december 2014.
  Du kan alltså som privatperson kontakta ”din” politiker och föreslå en plats som du tycker bör berikas med en konstnärlig gestaltning.

  Läs mer om Charles Felix Lindbergs donation

 3. Ny bok – ”Offentlig konst – Ett kulturarv”

  Statens Konstråd har i samarbete med Göteborgs Universitet, Skissernas Museum, Lunds Universitet och Uppsala Universitet bedrivit ett projekt för att undersöka tillståndet för den offentliga konsten i Sverige som tillkommit under 1900-talet. Är detta kulturarv hotat?

  offentlig-konst

   

  Den 13 oktober 2014 släpptes boken ”Offentlig konst – Ett kulturarv” (ISBN 978-91-980945-2-7), av Karin Hermerén, Göteborgs Universitet och Henrik Orrje, Statens Konstråd. Boken finns att beställa från nätbokhandeln eller för gratis läsning/nedladdning på Statens Konstråds hemsida.

  Projektet har finansierats med FoU-medel (Forskning- och Utveckling) från Riksantikvarieämbetet.

 4. Ny utmaning hänga konst på äldreboenden

  I början av 2013 tog Göteborg Konst över ansvaret för konsten på stadens äldreboenden.

  Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014

  Den konst vi köper in och hänger upp skall enligt vårt uppdrag stimulera tankarna, utmana och förhoppningsvis leda till diskussion, allt utifrån folkbildningstanken.

  När nu arbetet med inventeringen av konsten på Göteborgs äldreboenden nästan är klart kommer också önskemål om att hänga ny konst.

  Läs mer