Meny
 

Arkiv: Apr 2014

 1. Konsten i Göteborgs stadsbibliotek

  Onsdagen den 23 april 2014 på Världsbokdagen återinvigdes Göteborgs Stadsbibliotek efter två års renovering och ombyggnad.

  I samband med ny- och ombyggnationen har 1 % av byggkostnaden avsatts till konst och två större konstnärliga gestaltningar har kommit göteborgarna till del.

  ”Går du ofta hit”. ©Yvonne T. Larsson/BUS 2014 Foto: Jan Peter Dahlqvist

  ”Går du ofta hit, eller”. © Yvonne T. Larsson/BUS 2014  Foto: Jan Peter Dahlqvist

  Vid den nya entrén möter vi Yvonne T. Larssons tre pelare som skiljer sig markant från den stramhet man normalt förknippar med en pelares form. Istället uttrycker de trots sin tyngd en slags lätthet med sin känsla av ett luftigt tyg som faller i mjuka veck. Pelarna, drygt tre meter höga, är gjutna i brons och sprutmålade i rött, gult och blått. Titeln på verket är Går du ofta hit, eller ?

  Läs mer

 2. 15 april – World Art Day

  Den 15 april, Leonardo da Vincis födelsedag, har nu utsetts till World Art Day av The International Association of Arts. Tanken är att detta årligen skall uppmärksamma konsten och skapandets villkor över hela världen.

  da-vinci

  Vid det senaste mötet 2012, i Guadalajara, Mexiko föreslog den turkiske förbundsordföranden Bedri Baykam att International Association of Arts (IAA), skulle ta ett beslut och utse den 15 april till World Art Day. Förslaget undertecknades av delegater från Mexiko, Frankrike, Kina, Sverige, Cypern, Japan, Slovakien, Norge och Mauritius. Efter omröstning klubbades beslutet enhälligt igenom. Läs mer