Konstpaus 2014 ”Bara man är varlig”

Foto: Thomas Nordström

Från den 1 december 2014 till den 6 januari 2015,  kan man i Julstaden Göteborg, ta del av ett ljuskonstverk i Bältespännarparken. Ljusinstallationen med titeln ”Bara man är varlig” gestaltar en cirkusmanege, en arena eller kanske ett björnide i den avstängda fontänen.

Titeln för naturligtvis tankarna in på ramsan björnen sover, björmen sover… Inifrån i det lilla huset kommer långsamma rökpuffar som från en björn i vinteride. Runt huset löper ett staket uppsatt som en labyrint, kanske att leka i eller för att varna för den sovande björnen.

Konstverket är utfört av konstnärerna Thomas Nordström och Annika Oskarsson.
Mer information om konstnärerna: www.tno.nu och annikaoskarsson.com

Foto: Thomas Nordström

Tre nya skulpturer till innerstaden

2013 beslutade Kommunfullmäktige om att använda 800 000:- från Charles Felix Lindbergs donationsfond, i samarbete med Innerstaden Göteborg till tre nya konstverk som skall placeras i centrala Göteborg.

Utskottet Göteborg Konst beslöt att följande konstnärer tilldelas uppdraget: Emma Ströde, ”Nikes Göteborg”, på Kungsportsplatsen, Ragnhild Alexandersson, ”Lätt som en plätt”, vid Kaserntorget och Tilda Lovell, ”Oraklet”, vid Kyrkogatan-Korsgatan. Fortsätt läsa ”Tre nya skulpturer till innerstaden”

Föreslå plats för nytt konstverk

Vet du en plats där det behövs ett nytt konstverk?

 

Skulptur, Jan Steen. Foto: Jan Peter Dahlqvist

"Charles Felix Lindberg",  © Jan Steen/BUS 2014. Foto: Jan Peter Dahlqvist

Charles Felix Lindbergs donationsfond är en fond vars avkastning enligt testamentet skall gå till stadens förskönande. Ett stort antal offentliga konstverk har kommit göteborgarna till del tack vare denna. Avkastningen från fonden 2014, är 2 miljoner kronor.

För att kunna besluta om ett nytt konstverk till staden måste en politiker i Göteborgs Stad lägga en motion i Kommunfullmäktige. Beslut i fullmäktige sker den 11 december 2014.
Du kan alltså som privatperson kontakta ”din” politiker och föreslå en plats som du tycker bör berikas med en konstnärlig gestaltning.

Läs mer om Charles Felix Lindbergs donation

Ny bok – ”Offentlig konst – Ett kulturarv”

Statens Konstråd har i samarbete med Göteborgs Universitet, Skissernas Museum, Lunds Universitet och Uppsala Universitet bedrivit ett projekt för att undersöka tillståndet för den offentliga konsten i Sverige som tillkommit under 1900-talet. Är detta kulturarv hotat?

offentlig-konst

 

Den 13 oktober 2014 släpptes boken ”Offentlig konst – Ett kulturarv” (ISBN 978-91-980945-2-7), av Karin Hermerén, Göteborgs Universitet och Henrik Orrje, Statens Konstråd. Boken finns att beställa från nätbokhandeln eller för gratis läsning/nedladdning på Statens Konstråds hemsida.

Projektet har finansierats med FoU-medel (Forskning- och Utveckling) från Riksantikvarieämbetet.

Ny utmaning hänga konst på äldreboenden

I början av 2013 tog Göteborg Konst över ansvaret för konsten på stadens äldreboenden.

Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2014

Den konst vi köper in och hänger upp skall enligt vårt uppdrag stimulera tankarna, utmana och förhoppningsvis leda till diskussion, allt utifrån folkbildningstanken.

När nu arbetet med inventeringen av konsten på Göteborgs äldreboenden nästan är klart kommer också önskemål om att hänga ny konst.

Fortsätt läsa ”Ny utmaning hänga konst på äldreboenden”

Andreas Roth ny projektsamordnare på Göteborg Konst

Andreas Roth, foto: Jan Peter DahlqvistDen 1 september 2014 börjar Andraeas Roth arbeta som projektsamordnare på Göteborg Konst

Andreas har varit verksam konstnär och arbetat inom Göteborgs Stads Kulturförvaltnings sedan 1995.  Närmast kommer han ifrån Kulturstöd där han arbetat med film och bildkonst.
Arbetet som projektsamordnare innebär att vara en resurs och ett stöd för byggande bolag och förvaltningar i Göteborgs Stad när det gäller 1%-regeln (en regel som i korthet innebär att en procent av byggkostnaden avsätts till konstnärlig gestaltning).

Vi välkomnar Andreas till Göteborg Konst.

Nytt ljuskonstverk i Klippantunneln

Kl. 19.00 på Kulturnatta, fredag 10 oktober 2014,  invigdes det nya ljuskonstverket ”Amfibietunneln”.

Foto: Filip Andersson, Kreativtljus

Konstnärerna Mikael Richter och arkitekten Karen Froede har skapat en konstnärlig gestaltning i tunneln mellan Karl-Johansgatan och Klippanområdet. Tunneln är entré till området där du bland annat kan möta den fria horisonten bortom Älvsborgsbron. Här finns också bostäder, konstnärsateljéer, konsthallen Röda Sten, företag och Konstnärernas kollektivverkstad. Genom tunneln passerar många fotgängare, cyklister och bilar dygnet runt.
Ett samarbete mellan Göteborg Konst, Trafikkontoret och Trafikverket.

Foto: Filip Andersson, Kreativtljus
 Fortsätt läsa "Nytt ljuskonstverk i Klippantunneln"

Pågående projekt

Nedan presenteras några aktuella konstprojekt som är på gång i Göteborg

Minnesmärke Räddningsmissionens verksamhet
Konstnären Ann Carlsson Korneev arbetar just nu med Livshjulet, en skulptur som skall uppmärksamma att Räddningsmissionens verksamhet i Göteborg fyller 60 år. Invigning av konstverket, som skall placeras i Brunnsparken, är den 17 oktober som också är De hemlösas natt. Läs mer.

Ljuskonstverk
Under Kulturnatta den 10 oktober invigs ett nytt ljuskonstverk av konstnären Mikael Richter, Amfibietunneln. Verket uppförs i Klippantunneln, mellan Karl-Johansgatan och Klippanområdet och är ett samarbete med Trafikkontoret. Läs mer. Fortsätt läsa ”Pågående projekt”

Konsten i Göteborgs stadsbibliotek

Onsdagen den 23 april 2014 på Världsbokdagen återinvigdes Göteborgs Stadsbibliotek efter två års renovering och ombyggnad.

I samband med ny- och ombyggnationen har 1 % av byggkostnaden avsatts till konst och två större konstnärliga gestaltningar har kommit göteborgarna till del.

”Går du ofta hit”. ©Yvonne T. Larsson/BUS 2014 Foto: Jan Peter Dahlqvist

”Går du ofta hit, eller”. © Yvonne T. Larsson/BUS 2014  Foto: Jan Peter Dahlqvist

Vid den nya entrén möter vi Yvonne T. Larssons tre pelare som skiljer sig markant från den stramhet man normalt förknippar med en pelares form. Istället uttrycker de trots sin tyngd en slags lätthet med sin känsla av ett luftigt tyg som faller i mjuka veck. Pelarna, drygt tre meter höga, är gjutna i brons och sprutmålade i rött, gult och blått. Titeln på verket är Går du ofta hit, eller ?

Fortsätt läsa ”Konsten i Göteborgs stadsbibliotek”

15 april – World Art Day

Den 15 april, Leonardo da Vincis födelsedag, har nu utsetts till World Art Day av The International Association of Arts. Tanken är att detta årligen skall uppmärksamma konsten och skapandets villkor över hela världen.

da-vinci

Vid det senaste mötet 2012, i Guadalajara, Mexiko föreslog den turkiske förbundsordföranden Bedri Baykam att International Association of Arts (IAA), skulle ta ett beslut och utse den 15 april till World Art Day. Förslaget undertecknades av delegater från Mexiko, Frankrike, Kina, Sverige, Cypern, Japan, Slovakien, Norge och Mauritius. Efter omröstning klubbades beslutet enhälligt igenom. Fortsätt läsa ”15 april – World Art Day”