Välkommen till Göteborg Konst

Göteborg Konst är en enhet inom kulturförvaltningen som arbetar med offentlig konst, både inom- och utomhus i staden. Genom att processleda konstgestaltningar och placera ut konstverk ur stadens konstsamling, erbjuds allmänheten en möjlighet att uppleva samtida konst i sin vardag.


Konst på jobbet

Konst på jobbet

I drygt 70 år har Göteborgs Stad köpt in konstverk för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av närmare nio tusen konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram tills idag.

Faq – upphandling av offentlig konst

Faq – upphandling av offentlig konst

När myndigheter, stat, kommuner och landsting samt kommunala eller statliga bolag eller styrelser ska köpa något gör de en offentlig upphandling. Här besvarar vi vanliga frågor som uppstår vid köp av offentlig konstgestaltning.


”Hagavågen”

”Hagavågen”

Nytt konstverk till Pehr Erikssons plats i Haga! Inom ramen för projektet Torguppdraget ska GöteborgsLokaler, tillsammans med Göteborg Konst och trafikkontoret, förvandla Pehr Erikssons plats till något helt nytt. 
1% konst till Lorensbergsparken

1% konst till Lorensbergsparken

Sara Nilsson fick uppdraget att göra konstgestaltning i Lorensbergsparken. Det blev tre skulpturer med anknytning till platsens historia.

Tre skulpturer till Bergskristallparken

Tre skulpturer till Bergskristallparken

”En vinge rörde vid mitt hår”. Konstnären Ulrika Jansson har skapat ett konstverk bestående av tre fristående delar.