Välkommen till stadens konstenhet

Göteborg Konst är en del av kulturförvaltningen. Genom att processleda offentliga konstgestaltningar och placera ut verk ur stadens konstsamling skapar vi rum för möten med samtida konst i våra gemensamma livsmiljöer.


Enprocentregeln för konstgestaltning

Inom ramen för enprocentregeln avsätts medel för konst i samband med ny-, om- eller tillbyggnation. Göteborg Konst driver tillsammans med konstsakkunniga projekt som involverar platsen, invånarna och de sociala relationer som finns i en stad.

Konst på jobbet

Alla kommunala arbetsplatser kan låna konst, både förvaltningar och bolag. Stadens konstsamling  består idag av drygt nio tusen verk med en mångfald av konstnärliga uttryck som tillsammans speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram till idag.


Askim Escape Pod

Konstprojektet av Jens Evaldsson består av flera delar. En geodesic dome vid Askimsbadet, samt  pedagogiskt program och utställning med inbjudna konstnärer och forskare på tema hav och klimat.

Västlänken: Kronotopia

Västlänkens övergripande konstprogram har tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst.

Faq – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid offentlig upphandling av konst.