Välkommen till Göteborg Konst

Göteborg Konst är en enhet inom kulturförvaltningen. Genom att processleda konstgestaltningar och placera ut verk ur stadens konstsamling skapar vi rum för möten med samtida konst i våra gemensamma livsmiljöer.


Västlänken: Kronotopia

Kronotopia är Västlänkens övergripande konstprogram som tagits fram av Trafikverket, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionens konstenhet, Västtrafik, Göteborgs Stad och Göteborg Konst. Konstprogrammet handlar om Göteborg som plats och tidsepok.

Konst på jobbet

I drygt 70 år har Göteborgs Stad köpt in konstverk för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av närmare nio tusen konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram till idag.


thinking thinking dot dot dot – Rannebergen

Konstnären Ilja Karlilampi tecknar i neonljus på ny återvinningscentral i Angered. Här berättar han om gestaltningen han gjort på huskroppen.

A Line – Scandinavium

Judith Hopf skapar ordning av kaos i nytt stort platsanpassat konstverk vid Scandinavium. Kuratorerna Åsa Norberg och Jennie Sundén har samtalat med konstnären.

Faq – offentlig upphandling av konst

Stat, myndigheter, kommuner, landsting samt statliga och kommunala bolag går under LOU. Här svarar vi på vanliga frågor vid köp av konst till våra offentliga rum.