Välkommen till Göteborg Konst

Göteborg Konst är en enhet inom kulturförvaltningen. Genom att processleda konstgestaltningar och placera ut verk ur stadens konstsamling skapar vi rum för möten med samtida konst i våra gemensamma livsmiljöer.


Ilja Karilampi tecknar i neonljus på återvinningscentral i Rannebergen

»thinking thinking dot dot dot«, Rannebergen. Under september invigdes en ny återvinningscentral i Angered. Konstnären Ilja Karilampi berättar om gestaltningen han fått i uppdrag att göra på huskroppen.

Konst på jobbet

I drygt 70 år har Göteborgs Stad köpt in konstverk för att placera ut och visa på kommunala arbetsplatser. Samlingen består idag av närmare nio tusen konstverk som speglar Göteborgs konstscen från 1940-talet fram till idag.


Vanna Bowles gestaltar gångstråk på Lindholmen

»Orädd resa« är titeln på den gestaltning som konstnären skall förverkliga för det nya bostadsområdet Lindholmshamnen som väntas stå klart 2022.

»A Line«, Scandinavium

Judith Hopf skapar ordning av kaos i nytt stort platsanpassat konstverk vid Scandinavium. Kuratorerna Åsa Norberg och Jennie Sundén har samtalat med konstnären.

»Hagavågen«, Pehr Erikssons plats

Nytt konstverk till  Haga. Inom ramen för projektet Torguppdraget ska GöteborgsLokaler, Göteborg Konst och trafikkontoret, förvandla Pehr Erikssons plats till en självklar mötesplats.